uto06182024

Posledná aktualizáciapia, 14 jún 2024 10am

Svetová olympiáda poštových holubov

PosHolu1Organizovaný rozvoj chovu holubov na Slovensku začal po prvej svetovej vojne, keď bol v roku 1923 v Liptovskom Mikuláši založený Spolok chovateľov holubov. Slovenský zväz chovateľov poštových holubov v súčasnosti eviduje približne 4300 nadšencov, ktorí sa zaoberajú chovom týchto lietajúcich operencov.

 

XXXIII. Svetová olympiáda poštových holubov
Slovakia 2013 v Nitre

Slovensko patrí dosahovanými výsledkami na medzinárodných súťažiach poštových holubov už dlhšie medzi najlepších vo svete. Aj z toho dôvodu sa v roku 2006 v Belgicku uchádzalo o usporiadanie svetovej olympiády, ktorá im bola kongresom FCI na rok 2013 pridelená. Uskutočnila PosHolu6-tartsa v dňoch 25. - 27. januára 2013 na výstavisku Agrokomplex v Nitre za účasti vystavovateľov z 22 štátov a prítomnosti 31 štátnych zväzových delegácií zo štyroch kontinentov, ktorí boli účastníkmi kongresu, konanom príležitosti v Nitre. Na svetovej olympiáde sa súťaží v dvoch kategóriách - športovej triede a v triede štandardných holubov. V štandarde v Nitre zvíťazilo Slovensko (zlato a striebro pri holubiciach) pred Nemeckom a Poľskom. Slovenský zväz chovateľov poštových holubov využil tento svetový šampionát aj na usporiadanie celoštátnej výstavy holubov z 34 slovenských regiónov. Súčasťou tohto svetového podujatia na výstavisku Agrokomplex v Nitre bola široká ponuka krmív, liečiv, klietok, dopravných prostriedkov, pomôcok, technológií s najmodernejšou elektronikou a softvérom na zaznamenávanie letu holubov, ktorú vo väčšej miere ponúkali predajcovia zo zahraničia.

Text a foto: Ján Jančovic

Stiahnite si VÝSLEDKY (.pdf): www.oslovma.hu/XXX/PosHolub.pdf

PosHolXX