uto06182024

Posledná aktualizáciapia, 14 jún 2024 10am

Nový pápež je skromný a vtipný, blízky ľuďom

papezn01Cirkev je ľudom božím, a nielen hierarchiou„Chce byť poslušný a blízky ľuďom, ako zakladateľ rehole svätý František...“Presvedčivosť osobnosti namiesto veľkých slov„Je to mimoriadne nenáročný muž, muž istoty a rozvahy, úžasnej úprimnosti a jednoduchosti...”Prvý mimoeurópsky pápež za viac ako tisíc rokov

Novým, v poradí už 266. pápežom, sa 13. marca 2013 stal 76-ročný Argentínčan Jorge Mario Bergoglio, arcibiskup z Buenos Aires. Nástupca Benedikta XVI. na svätopeterskom stolci prijal meno František na počesť sv. Františka z Assisi. Ide o prvého mimoeurópskeho pápeža po viac ako tisícročí a vôbec prvého pápeža z amerického kontinentu.
Tradičnou latinskou formulou: „Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus papam” (Oznamujem vám veľkú radosť: Máme pápeža) uviedol nového pápeža na balkón na Námestí sv. Petra, úplne zaplnenom veriacimi z celého sveta, francúzsky kardinál Jean-Louis Tauran. Primas argentínsky, papezn02arcibiskup z Buenos Aires, jezuita patril už počas konkláve v roku 2005 medzi najvážnejších súperov nemeckého kardinála Josepha Ratzingera, neskoršieho pápeža Benedikta XVI. Vzhľadom na vek a krehké zdravie patril tentoraz medzi menej favorizovaných cirkevných hodnostárov.
José Mario Bergoglio sa narodil 17. decembra 1936 v rodine talianskych prisťahovalcov. Absolvoval štúdium technického charakteru v hlavnom meste Argentíny, kde jeho otec pracoval ako zamestnanec železníc, avšak už v 21 rokoch odišiel do kňazského seminára. Po vysvätení za kňaza v roku 1959 nasledovalo štúdium teológie. V období rokov 1973-1979 pôsobil ako provinciál rádu jezuitov. V časoch, ktoré boli mimoriadne ťažké pre jeho vlasť, v ktorých po sociálnych nepokojoch prevzala moc v Argentíne vojenská junta, priviedol svojich bratov z rádu späť k prísne náboženským úlohám. Za „kardinála chudobných” označovaný Bergoglio sa vyznačuje mimoriadnou skromnosťou, nezriedka cestuje aj ako kardinál metrom argentínskej metropoly a aj v Ríme uprednostňuje pri pohybe po meste tmavý kabát bez kardinálskeho klobúka. V ostatných rokoch kritizoval primas argentínsky opakovane papezn03tamojšie vlády manželov Kirchnerovcov, korupcia a biedu v tejto latinskoamerickej krajine. Neúspešne sa angažoval proti legalizácii homosexuálnych manželstiev v Argentíne. Kardinál Bergoglio, ktorý je šéfom arcidiecézy v Buenos Aires od roku 1998 a kardinálom od roku 2001, bol jediným jezuitom - účastníkom konkláve.
Pápeža zvolilo kardináli v jednom z najkratších konkláve v histórii cirkvi. Predpokladom pre jeho úspešnú voľbu bola dvojtretinová podpora kardinálskeho kolégia, čo v prípade 115-členného zboru kardinálov znamenalo podporu 77 kardinálov - voliteľov. Po tom, čo bolo jasné, že voľba bola úspešná, pristúpil k úspešnému kardinálovi vicedekan kolégia a položil mu v latinskom jazyku otázku: „Prijímaš kánonickú voľbu za Najvyššieho veľkňaza?” Po kladnej odpovedi vyjadrenej slovíčkom „Súhlasím“ pápež musel oznámiť meno, ktoré bude používať počas pontifikátu. papezn04Následne ho odviedli do malej miestnosti nazývanej komnata sĺz v zadnej časti kaplnky, aby tam podľa tradície „ronil slzy nad svojou zodpovednosťou a nad rozsahom úloh, ktoré ho v cirkvi čakajú”. V komnate sĺz sa obliekol potom do jednej z vopred pripravených bielych referend a v sprievode vicedekana kardinálskeho zboru a kamerlenga sa odobral k hlavnému oltáru Sixtínskej kaplnky umiestnenému pod Michelangelovým Posledným súdom, kde sa nachádza trón. Nasledovala poklona kardinálov novému pápežovi a potom už jeho prezentácia svetu.
Novozvolený pápež František desaťtisícom veriacich na Námestí sv. Petra vo Vatikáne udelil požehnanie Urbi et orbi (Mestu a svetu), čo je tradične prvý krok nového pontifika po prijatí postu hlavy katolíckej cirkvi. Rodák z Buenos Aires ocenil v krátkom vystúpení svojho predchodcu Benedikta XVI. a vyzval veriacich na modlitby, aby na svete zavládlo bratstvo. Požiadal „všetkých mužov a ženy dobrej vôle”, aby sa modlili a pomáhali mu viesť katolícku cirkev. Pápež František vyjadril nádej, že cesta, ktorá sa začala jeho zvolením za pápeža, bude plodná pre evanjelizáciu a na margo svojho pôvodu z ďalekej latinskoamerickej krajiny si zažartoval, keď povedal, že konkláve „povolalo pápeža z druhého konca sveta.

Meno nového pápeža Františka sa uvádza bez rímskej číslice

papezn05Oficiálne meno novozvoleného pápeža Františka sa uvádza bez rímskej číslice za menom. Oznámil to hovorca Vatikánu Federico Lombardi. Podľa agentúry AP konštatoval, že cieľom oznámenia je zabrániť možným nedorozumeniam. Podotkol, že kardinál Jean-Louis Tauran, ktorý oznamoval meno nového pápeža, uviedol, že je ním jednoducho František. „Františkom I. sa stane až vtedy, keď budeme mať Františka II.,” ozrejmil Lombardi.

Na večeru s kardinálmi išiel autobusom

Pápež František sa krátko po svojom zvolení vyhol pápežskej limuzíne a namiesto nej cestoval na večeru vo vatikánskej rezidencii posledným kyvadlovým autobusom s ďalšími kardinálmi. Ukázalo to jeho skromnosť, uviedol newyorský kardinál Timothy Dolan, ktorý hovoril s novinármi o prvých papezn06hodinách po zvolení Argentínčana Jorgeho Bergoglia za hlavu katolíckej cirkvi. Počas večere prejavil nový pápež aj svoju humornú stránku. Po prípitku na jeho počesť kardinálom podľa Dolana povedal: „Nech vám Boh odpustí.” Kardinálov, ktorí sa stretávali sedem dní na zasadnutiach pred konkláve a dva dni na voľbe pápeža, neskôr znova rozosmial: „Budem dnes v noci spať dobre a niečo mi hovorí, že aj vy.” Nový pápež ich tiež informoval, že prvý deň po jeho zvolení okrem iného navštívi svojho predchodcu, emeritného pápeža Benedikta XVI. v letnej rezidencii pri Ríme, a zavíta do rímskej baziliky. „Musím sa tiež zastaviť po batožinu a zaplatiť účet na ubytovanie,” dodal znova žartom. Dolan priblížil emócie v Sixtínskej kaplnke, keď Bergoglio dosiahol potrebný počet hlasov na zvolenie. „Prepukli sme do potlesku, no potom sme museli čakať, pokým nebude spočítaný zvyšok hlasov, a nakoniec znova tlieskali a ešte, keď povedal, že voľbu prijíma,” povedal newyorský arcibiskup. Krátko po zvolení sa František odobral do sakristie Sixtínskej kaplnky, aby si obliekol biele pápežské rúcho. Sakristia je známa ako komnata sĺz, pretože tam podľa tradície nový pápež po prvý raz pocíti váhu svojho pontifikátu. Keď z miestnosti vyšiel, čakalo naňho vyvýšené kreslo pripomínajúce trón. František však poklonu kardinálov prijal z kresla na ich úrovni, uviedol Dolan. Zvolenie Františka je papezn07podľa jeho slov veľkým povzbudením pre cirkev v oboch amerických kontinentoch a skutočným požehnaním. „Všetci z nás máme pocit úľavy, pretože teraz máme dobrého nového pastiera,” dodal Dolan. „Je to mimoriadne nenáročný muž, muž istoty a rozvahy, úžasnej úprimnosti a jednoduchosti.”

Niektorých cirkevných hodnostárov voľba pápeža prekvapila

Argentína prijala s netajeným nadšením a hrdosťou správy z Vatikánu, kde kardinálsky zbor zvolil za nového pápeža, nástupcu Benedikta XVI., hlavu katolíckej cirkvi s 1,2 miliardou veriacich, rodáka z Buenos Aires, primasa tejto latinskoamerickej krajiny, kardinála Jorgeho Maria Bergoglia. Aj pre väčšinu Argentínčanov prekvapujúca voľba ich kardinála, arcibiskupa z Buenos Aires, vyvolala v miestnej katedrále búrlivý potlesk, pred sídlom arcidiecézy sa v krátkom čase začali papezn08zhromažďovať stovky nadšených ľudí, ktorí svoje emócie dávali hlasito najavo. Dvaja blízki Bergogliovi spolupracovníci, provikár arcidiecézy v Buenos Aires Eduardo García a rektor Alejandro Ruso, boli zaskočení výberom pápežovho mena. Obaja sa nechali počuť, že by boli vsadili skôr na Jozefa. Obaja osobitne vyzdvihli ako základné rysy nového pápeža skromnosť a inteligenciu, ako aj jeho blízkosť k ľuďom, presvedčivosť jeho osobnosti namiesto veľkých slov a jeho názor, že cirkev je ľudom božím, a nielen hierarchiou. Za možný pokus o otvorenie cirkvi, za prejav vôle k zmenám označil výber nového pápeža dlhoročný tajomník Poľskej biskupskej konferencie, profesor teológie, biskup Tadeusz Pieronek. Z jeho stanoviska pre poľskú tlačovú agentúru PAP vyplýva, že vníma túto voľbu konkláve ako veľké prekvapenie, za ktorým môže byť snaha vybrať človeka, ktorý prinesie čosi nové. Poľský biskup pripomenul fakt, že nový pápež je jezuitom a teda členom rádu, ktorý zohral v cirkevných dejinách dôležitú úlohu. Rovnako za veľké prekvapenie označil výber novej hlavy katolíckej cirkvi nemecký teológ a sociológ Karl Gabriel, expert Vestfálskej Wilhelmovej univerzity v Münsteri. Podľa jeho názoru je voľba kardinála Bergoglia do čela katolíckej cirkvi dôkazom, že moc kardinálov kúrie a rímskych síl vo Vatikáne je zoslabnutá. Ako zdôraznil tento univerzitný odborník, očakáva od nového pápeža reformu kúrie a už tradične veľký dôraz na sociálne témy, ako je tomu tradične v katolíckych komunitách v Južnej Amerike. Vatikán bude k téme prepych pristupovať v budúcnosti celkom inak, dodal. Za dobrý signál pre svetovú cirkev a pre boj proti chudobe označil rozhodnutie konkláve vo Vatikáne arcibiskup hamburský Werner Thissen. „Cirkev musí stať pri chudobných a s týmto pápežom sa to nádherne podarí,” vyhlásil a vyzdvihol už spomínané Bergogliove črty, vrátane skromnosti a blízkosti ľuďom. Brata emeritného pápeža Benedikta XVI., 89-ročného Georga Ratzingera výsledok z Vatikánu prekvapil. Na margo nového pápeža konštatoval, že nemá o ňom žiadny názor, pri rozhovoroch s bratom jeho meno nikdy nepadlo. „Nebol na mojom zozname,” dodal. Podstatne viac informácií o novom pápežovi malo evidentne vedenie Nemeckej biskupskej konferencie, predseda ktorej, arcibiskup freiburský Robert Zöllitsch vyzdvihol nielen skromnosť nového pontifika, ale napríklad aj jeho návštevy v nemocniciach a väzniciach počas veľkých cirkevných sviatkov a jeho úzky vzťah k vlasti a prírode.

Reakcie vo svete na voľbu nového pápeža

Obama vrúcne zablahoželal novému pápežovi Františkovi

Americký prezident Barack Obama vrúcne zablahoželal novému pápežovi Františkovi a povedal, že jeho zvolenie poukazuje na silu a vitalitu amerického regiónu. Obama dodal, že milióny Američanov hispánskeho pôvodu sa k nemu pripoja v modlitbách za nového pápeža. Argentínčan, ktorého kardináli v Ríme zvolili za novú hlavu katolíckej cirkvi, je prvým pontifikom nepochádzajúcim z Európy za viac ako tisíc rokov, napísala tlačová agentúra AP. Ako ďalej zdôraznil americký prezident, pápež sa zastáva „chudobných a bezbranných”, reprezentuje lásku a súcit, ktoré naprieč dejinami katolíckej cirkvi inšpirovali svet. Zvolenie argentínskeho arcibiskupa Jorgeho Maria Bergoglia pozdravila aj americká biskupská konferencia. Predseda konferencie kardinál Timothy Dolan vo vyhlásení uviedol, že to bol „veľký míľnik pre našu cirkev”. Podľa Dolana je František symbolom „jednoty všetkých katolíkov, nech žijú kdekoľvek”. Samotný Dolan sa voľby pápeža zúčastnil a do istej miery bol považovaný za jedného z favoritov.

Argentínsky kongres prerušil rokovanie

Predseda Poslaneckej snemovne argentínskeho Kongresu Julián Domínguez prerušil rokovanie zákonodarcov so slovami: Máme pápeža a je to Argentínčan. Líder opozície, poslanec Ricardo Alfonsín, syn niekdajšieho argentínskeho prezidenta Raúla Alfonsína, vyhlásil: Ako Argentínčan sa cítim hrdý, že novým pápežom je kardinál Bergoglio. V spoločnom vyhlásení gratulovali novému pápežovi k zvoleniu do čela katolíckej cirkvi najvyšší predstavitelia Európskej únie a Európskej komisie, Herman Van Rompuy a José Manuel Barroso. Obaja zaželali Františkovi I. dlhý a požehnaný pontifikát, ktorý mu umožní chrániť a podporovať základné princípy mieru, solidarity a ľudskej dôstojnosti. Predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz zaželal zo Štrasburgu novému pontifikovi odvahu a silu a dodal, že má príležitosť k obnove v čase, keď katolícka cirkev stojí pred veľkými výzvami.

Prezidentka Fernándezová gratulovala pápežovi napriek rozporom

Argentínska prezidentka Cristina Fernándezová pocestuje do Vatikánu, aby sa 19. marca zúčastnila na prvej omši nového pápeža Františka, ktorým sa stal Argentínčan Jorge Bergoglio. Zaslala mu tiež vrelý gratulačný list napriek hlbokým rozporom v otázkach politiky, ktoré medzi nimi panujú. Bergoglio, doterajší arcibiskup z argentínskej metropoly Buenos Aires, a Fernándezová sa dostávali do sporov tak často, že ich jeho oficiálny životopisec Sergio Rubin označil za „olej a vodu”, informovala tlačová agentúra AP. Keď Bergoglio vyzval veriacich, aby sa pridali ku kampani proti sobášom homosexuálov, Fernándezová tón vyjadrení cirkevného lídra v krajine prirovnala k stredoveku a inkvizícii. Argentína sa v roku 2010 stala prvou krajinou Latinskej Ameriky, ktorá legalizovala sobáše homosexuálov. Prezidentkin hovorca Alfredo Scoccimarro oznámil, že Fernándezová sa „nepochybne” zúčastní na slávnostnom uvedení pápeža do úradu. V otvorenom liste vyjadrila „Vašej Svätosti moju úctu a rešpekt”.

Britský premiér: Pre 1,2 miliardy katolíkov na celom svete je to významný deň

Britský premiér David Cameron reagoval na správu z Vatikánu prostredníctvom Twitteru konštatovaním, že pre 1,2 miliardy katolíkov na celom svete dostal dnešný deň mimoriadny význam zvolením Jeho Svätosti pápeža Františka I. za 266. rímskeho biskupa. V ostrovnej monarchii tvoria katolíci asi deväť papezn09percent populácie.

Francúzsky prezident želá pápežovi, aby zvládol nemalé výzvy

Francúzsky prezident François Hollande tlmočil pápežovi želania toho najlepšieho, aby zvládol nemalé výzvy, ktoré na neho čakajú. Francúzsko bude pokračovať v dôveryplnom dialógu so Svätou stolicou v službe mieru, spravodlivosti, solidarity a ľudskej dôstojnosti, uviedol Hollande podľa informácií z Elyzejského paláca.

Angela Merkelová sa teší s kresťanmi z Latinskej Ameriky

Nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová takisto poblahoželala novej hlave katolíckej cirkvi a podčiarkla: „Teším sa osobitne s kresťanmi z Latinskej Ameriky, že bol po prvý raz jeden z nich povolaný do čela katolíckej cirkvi”. Ďaleko za hranicami katolíckeho kresťanstva očakávajú od nového pápeža mnohí od neho pomoc v orientácii nielen v otázkach viery, ale aj keď ide o mier, spravodlivosť, zachovanie ľudstva, povedala a zaželala pápežovi zdravie a sily do jeho pontifikátu.

Pan Ki-mun zablahoželal novému pápežovi a všetkým katolíkom sveta

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun zablahoželal novému pápežovi a všetkým katolíkom sveta, informovala tlačová agentúra DPA. Uviedol, že sa teší na pokračovanie spolupráce medzi Organizáciou Spojených národov a Vatikánom pod pápežovým „múdrym vedením”. Ako ďalej dodal šéf OSN, zdieľajú spoločné ciele - od zasadzovania sa za mier, sociálnu spravodlivosť a ľudské práva až po boj proti biede a hladu - všetko dôležité prvky trvalo udržateľného rozvoja. Pan Ki-mun tiež vyjadril presvedčenie, že nový pápež František I. sa bude - rovnako ako jeho predchodca - zasadzovať za dialóg medzi náboženstvami.

Reakcie slovenských politických špičiek

Robert Fico: Želá novému pápežovi veľa dobrých rozhodnutí, pozve ho na Slovensko

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) želá novému Svätému Otcovi Františkovi predovšetkým veľa zdravia, dobrých a múdrych rozhodnutí počas jeho pontifikátu. V tomto duchu mu pošle aj blahoprajný telegram a v krátkom čase ho pozve na Slovensko pri príležitosti výročia príchodu Cyrila a Metoda. Premiérovo stanovisko poskytla TASR jeho hovorkyňa Beatrice Hudáková.

Slovenská diplomacia s potešením prijala správu o zvolení Jorge Maria Bergoglia

Na zvolenie nového pápeža reagovalo aj ministerstvo zahraničných vecí. „Slovenská diplomacia je presvedčená, že Jeho Svätosť pápež František bude pre dnešný globalizovaný svet silnou morálnou autoritou, ktorá bude všestranne presadzovať vzájomné porozumenie a solidaritu medzi národmi a podporovať rozvoj dialógu medzi kultúrami a náboženstvami,” uviedol tlačový odbor ministerstva. Rezort očakáva, že nový pápež napomôže prehlbovaniu spolupráce medzi SR a Svätou stolicou vo všetkých oblastiach. „Pre Slovensko by bolo veľkou cťou, ak by mohlo privítať Svätého Otca v našej krajine už v tomto roku, kedy si pripomíname významné medzníky v budovaní národnej a štátotvornej identity slovenského národa - 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie a 20. výročie vzniku samostatnej SR a s tým súvisiace nadviazanie diplomatických stykov medzi SR a Svätou stolicou,” píše ministerstvo vo svojom stanovisku.

Ján Figeľ: Vítam túto voľbu ako silný signál pre obnovu cirkvi

Je to človek viery, pokory a skromnosti, povedal o novom pápežovi Argentínčanovi Jorgeovi Mariovi Bergogliovi, ktorý si zvolil meno František, predseda KDH Ján Figeľ. „Titul sluha sluhov Božích má v jeho osobe, životnom príbehu a zvolenom mene ešte silnejšie vyjadrenie,” povedal Figeľ. Svet podľa neho potrebuje službu solidarity, dialógu a spolupatričnosti. „Presunom na juhoamerický kontinent cirkev ukazuje na svoju univerzalitu,” uzavrel šéf KDH.

(tasr)