uto06182024

Posledná aktualizáciapia, 14 jún 2024 10am

Poškodili podstavec busty Ondreja L. Áchima

AchimOs1Hanba! - „Ide jednoznačne o politickú provokáciu“ Vodca agrárno-socialistického hnutia v Uhorsku, rodák z Békešskej Čaby, „náš sedliackym kráľ“ pracoval v prospech oboch našich národov. Nem politikai provokáció?  Megrongálták Áchim L. András szobrát. „Alföldi származású paraszt, tót gazda vagyok“

Čítať ďalej: Poškodili podstavec busty Ondreja L. Áchima

Insitná tvorba Kovačickej trojky

altKým zakladatelia kovačickej insity boli takmer všetko roľníci a ich výtvarné motívy na obrazoch boli prevažne z poľnohospodárskeho prostredia, mladšia generácia tvorcov sa regrutuje už aj z iných povolaní a už na ich obrazoch vidieť čoraz viac nových motívov a tvorivých prístupov. Už niekoľko rokov svojským videním a tvorbou upútava pozornosť milovníkov insity Kovačická trojka a to nielen doma, ale najmä v zahraničí Pavel Hajko, Martin Markov (Marko) a Pavel Cicka.

Čítať ďalej: Insitná tvorba Kovačickej trojky

Dobrovoľníctvo v aktivitách zahraničných Slovákov

Karabin1Ak sa človek rozhodne k dobrovoľníckej práci, tak skôr alebo neskôr chce byť súčasťou rozhodovacieho procesu vo veciach, ktoré sa týkajú jeho práce. Nie je to len o tom, že máme radi Slovensko, alebo slovenskú kultúru a obetujeme jej v zahraničí zdravie, život, čas a rodinu. Naopak. Každý dobrovoľník má ambície...

Čítať ďalej: Dobrovoľníctvo v aktivitách zahraničných Slovákov

Srdce Zeme a „svätá vec pomaďarčovania“

chotsk-1„Väčším ruchom turistov, ich tunajším pobytom aj svätá vec pomaďarčovania by rýchlejším tempom postupovala a aj tento úbohý ľud by sa ocitol v priaznivejšej materiálnej situácii...“ - Ako „objavili“ Mlynky na rozhraní 19. a 20. storočia? /Dobogókő - Búšiaci kameň - Chotárna skala/ - Aj dnešní šamani tvrdia, že pri Chotárnej skale, administratívne patriacej k obce Mlynky, sa vraj nachádza „srdce Zeme“. Tvrdí sa, že podobné centrá energie sú na svete iba tri, pričom priesečník energetických línií Európy sa nachádza práve tu...

Čítať ďalej: Srdce Zeme a „svätá vec pomaďarčovania“

Uchováva históriu čabianskej ev. cirkvi

BcCirk01Békešskú Čabu založili slovenskí evanjelici.Cirkevný archivár Pavel Kováč poskytuje svoje vedomosti, podáva rady mnohým bádateľom. Okrem Čabianskeho kalendára po slovensky, spracované poznatky sprístupňuje širokej maďarskej verejnosti vo forme uverejnených štúdií a vydaných publikácií v maďarčine.

Čítať ďalej: Uchováva históriu čabianskej ev. cirkvi

Huť a chuť - Chutný slovenský život v Maďarsku

hutchu01Stretnutie pilíšskych slovenských osád Slovenský život v Maďarsku má rozličné farby, tóny, vône a chute. Jeho vyznenie nie je vždy veselé či lahodné, pripletie sa aj blen, faloš, disharmónia a ľahostajnosť. Ale sú miesta, ktoré príroda obdarí nevídanou krásou a krajinka pod Pilíšom je toho absolútnym dôkazom.  Fotogaléria

Čítať ďalej: Huť a chuť - Chutný slovenský život v Maďarsku