uto06182024

Posledná aktualizáciapia, 14 jún 2024 10am

Podnikatelia Mišurovci sa v Budapešti presadili

Misura01Slovák z Oravy výrobcom kočiarov a súčastí automobilovRodiskom Michala Mišuru staršieho a ml. bolo IstebnéPo kočiaroch prišli na rad autokarosérieDobré meno firmy bolo známe po celom UhorskuNikdy nezabudli na svoj rodný kraj a svoju evanjelickú vieru„Modli sa a pracuj a čo zarobíš, zavaruj!“

V druhej polovici 19. storočia žilo a pracovalo v Budapešti viac ako päťdesiattisíc Slovákov, prevažne robotníkov. Intelektuálnu vrstvu Slovákov, pracujúcu v rôznych úradoch, inštitúciách, novinách, školách, advokácii, bankovníctve a v duchovenstve, zastupovalo niekoľko desiatok našich rodákov. Malú vrstvu v Budapešti tvorili viacerí remeselníci (stolári, krajčíri, hodinári...) a priemyselníci, z ktorých postupne vynikol najmä zvonolejár a vynálezca Jozef Pozdech (1811 Hrnčiarovce nad Parnou - 1878 Budapešť), ktorého dielňa mala továrenský charakter. Jeho pokračovateľom bol zať Ján Thury a ďalší zať Ján Nepomuk Bobula bol úspešným podnikateľom v stavebníctve. Všetci uvedení boli poprední činitelia v národnom živote Slovákov v uhorskom hlavnom meste. Medzi priemyselníkov možno sem zaradiť aj podnikateľa poľsko-slovenského pôvodu, majiteľa továrne na zápalky Jozefa Zarzétzkeho (1801 Varšava - 1880 Budapešť). Z druhej polovice 19. storčia a prvej tretiny 20. storočia je slovenskej verejnosti (a to i odbornej) málo známe, že v Budapešti mal svoju úspešnú firmu a továreň zameranú na výrobu kočiarov a neskôr aj súčastí automobilov Oravec Michal Misura02Mišura starší a Michal Mišura mladší.

Ich rodiskom bolo Istebné

Michal Mišura starší sa narodil roku 1850 v Istebnom. Po vyučení za kováča na začiatku sedemdesiatych rokov odišiel do Pešti, kde si otvoril vlastnú kováčsko-kolársku dielňu. Jeho stále spojenie s rodiskom pretrvávalo aj v tom, že sa oženil s rodáčkou Máriou Mederovou (*1855) a z manželstva sa im v Istebnom roku 1882 narodil syn Michal, pokračovateľ v diele otca. Významným pre neho bol rok 1883, a to nielen v tom, že sa do jeho pôsobiska presťahovala rodina, ale aj v tom, že v tomto roku si zriadil závod na výrobu kočiarov a zaregistroval firmu Michal Mišura - výrobca kočiarov (v maďarčine). Dobré meno firmy bolo známe po celej krajine a stalo sa zárukou kvality vyrobených kočiarov a ich úspešného predaja. V zachovaných písomnostiach sa uvádza, že kočiare vyrobené v Mišurovej továrni mali na vtedajšom trhu kočiarov takú povesť, že si ich objednával aj gróf Apponyi.

Cieľavedomý a úspešný Mišura starší počas svojho života nikdy nezabudol na svoj rodný oravský kraj a svoju evanjelickú vieru. Bol horlivým členom a neskôr aj kurátorom slovenského evanjelického cirkevného zboru v Budapešti, kde na konventoch tvrdo obhajoval a bránil jeho slovenskú samostatnosť. Vo svojej továrni zamestnával aj niekoľko Slovákov a popri významnej vedúcej cirkevnej funkcii bol aj štedrým darcom Misura03slovenskej evanjelickej cirkvi. Takto napríklad roku 1911 na vlastné náklady dal zaviesť do kostola elektrický prúd. Jeho heslom bolo „Modli sa a pracuj a čo zarobíš, zavaruj!“ V slovenskom národnom živote v Budapešti sa angažovala aj jeho manželka Mária, bola predsedníčkou Dobročinného slovenského ženského spolku. Mišurovci bývali na ulici Franca Lista, neskôr ulici Táncsics a často sa u nich stretávala slovenská spoločnosť. Michal Mišura svojho jediného syna posielal každý rok do Liptova, aby si dobre osvojil a potom aj udržal rodnú slovenčinu.

Po kočiaroch prišli na rad autokarosérie

Keď Michal Mišura kočiarsky závod rozbehol a syn Michal dorástol, ten v roku 1902 po vyučení za kováča a výrobcu kočiarov, nastúpil do prevádzky ako otcov pomocník. Zakladateľ spoločnosti Michal Mišura už vtedy myslel na budúcnosť a v roku 1906 vyslal 24-ročného syna na študijný technický pobyt do Paríža s cieľom získať vedomosti a osvojiť si okrem modernejšej konštrukcie kočiarov aj výrobu automobilov a ich súčastí, najmä karosérií. Po jeho návrate sa v ponuke ich firmy formou katalógov okrem kočiarov poháňaných konským poťahom objavila aj prezentácia zhotovovania karosérií motorových vozidiel. V roku 1908 za úspech na medzinárodnej automobilovej výstave v Budapešti, bola Mišurova firma ocenená čestným uznaním. Pred prvou svetovou vojnou už firma Misura04pracovala v novom závode a za svoju činnosť a kvalitu výrobkov naďalej mala v krajine dobré meno a získala si rešpekt. Vytvorila si základ na rozšírenie moderných zariadení a kompletných výrobných liniek v novovybudovanom závode na terajšej ulici Leonarda da Vinciho. Jediným majiteľom závodu sa potom stal Michal Mišura mladší.

Tesne pred začiatkom prvej svetovej vojny zakladateľ úspešnej firmy Michal Mišura 14. decembra 1913, po krátkej chorobe v Budapešti zomrel. Na dôstojnej poslednej rozlúčke zo svojim významným rodákom sa zúčastnili aj jeho krajania z Istebného, na čele zo svojim farárom J. M. Hroboňom. V dome smútku smútočnú kázeň mal slovenský budapeštiansky farár Martin Morháč a nad hrobom sa s ním lúčil J. M. Hroboň a zástupca dozorcu cirkevného zboru Dr. Emil Stodola.

Rozvoj pod vedením Michala Mišuru mladšieho

Michal Mišura mladší v novom závode zaviedol progresívnejší spôsob výroby kočiarov a potom aj automobilových súčastí. Štvorpodlažnú budovu továrne prepojil s rovnako vysokým bytovým domom. Aj keď si vytvoril lepšie podmienky na výrobu dopravných prostriedkov, domáci dopyt po nich tesne pred vojnou bol veľmi nízky. Záujem o ne sa však zvýšil počas svetovej vojny. Vtedy okrem výroby konských vozov pre Misura05vozotajstvo armáda začala u Mišuru objednávať aj nástavby vyrábané na podvozky nákladných vozidiel značky Fiat. Vtedy sa už objavuje na firemnom hlavičkovom papieri aj predmet podnikania „autocarossiere“, čo znamenalo, že táto spoločnosť už začala vyrábať aj karosérie pre automobily a autobusy. V priebehu vojny nastal taký rozvoj firmy Mišura, že si mohli kúpiť konkurenčnú firmu Glattfelder, zameranú na výrobu kočiarov a konských vozov. Na Oriáš ulici vybudovali linku na výrobu karosérií. Keď bol v roku 1920 vo firme Mišura prevádzkovým vedúcim Károly Jordan, ten niektoré fotografie a dokumenty o dovtedajšej činnosti firmy zapožičal Múzeu techniky a dopravy v Budapešti, ale jeho nečakanou smrťou sa tieto vzácne originálne doklady o minulosti Mišurovej spoločnosti nevediac kde, stratili. Kúpením Glattfeldera vznikli u Mišuru dve prevádzky, čím sa zvýšila kapacita výroby obidvoch produktov, ale malý trh na odbyt spôsobil, že sa firma roku 1923 musela preorientovať aj na automechaniku a opravárenstvo. Mišurova spoločnosť bola nútená v nasledujúcom období skúšať z automobilizmu všetko: vývoj konštrukcií, karosérií, autobusových nástavieb a pritom aj predaj automobilov. Súčasne Mišura financoval konštruktérovi Oskárovi Asbóthovi výrobu lietajúceho stroja- helikoptéry, ale vtedy sa ešte tento zámer skončil s neúspechom. V roku 1928 prostredníctvom novej dcérskej spoločnosti sa Mišura pokúsil okrem iných predávať aj osobné automobily americkej výroby, značky Franklin. Predaj sa dobre rozbehol, ale keď v roku 1929 začala svetová hospodárska kríza, ukázalo sa, že sa táto spoločnosť bude ťažko zotavovať. V roku 1931 sa ešte krátko pokúšala podnikať formou autoburzy, ale pôvodný zámer sa už pre malý trh maďarských zákazníkov nepodarilo oživiť.

Pokračovanie aktivity syna v slovenských záležitostiach

Aj Michal Mišura mladší (podobne ako jeho otec) bol nielen aktívnym členom slovenského evanjelického cirkevného zboru na Kerepešskej ceste v Budapešti, ale po smrti otca bol zvolený za jeho kurátora. Aj on sa v Budapešti významne angažoval v slovenských záležitostiach. Napríklad, keď v roku 1920 slovenského farára Martina Morháča po dvadsiatych rokoch účinkovania v slovenskom zbore pre slovenskosť väznili v internačnom tábore v Zalaegerszegu, svojou autoritou sa zaslúžil o jeho prepustenie. Kurátorskú funkciu v cirkevnom zbore vykonával do skončenia druhej svetovej vojny. Za polstoročie podnikateľskej činnosti v Budapešti dosiahli Mišurovci vo svojom odbore peknú kariéru a výsledky, hodné si ich po rokoch medzi Slovákmi doma a v zahraničí spomenúť. V spolupráci so slovenským evanjelickým cirkevným zborom v Budapešti bádam po údajoch o posledných rokoch života tohto úspešného slovenského podnikateľa a dozorcu slovenských evanjelikov v Budapešti a rovnako aj jeho rodiny. Dozorca Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Budapešti Gregor Papuček zatiaľ v zborovej matrike zomrelých zistil, že Michal Mišura ml., strojný inžinier a zborový dozorca, zomrel ako 66-ročný 24. júla 1948 na mozgovú porážku a pochovaný bol 28. júla 1948 na cintoríne X. budapeštianskeho obvodu. Posledné roky života býval v VIII. obvode na ulici Thék Endre č. 6-8. Verím, že sa nám podarí zistiť aj ďalšie údaje o jeho podnikateľskej činnosti a rodinnom živote a tak spoločne vytvoriť jeho úplný biografický profil.

Ján Jančovic

A budapesti kocsigyártó vállalkozások közül kiemelkedett
a Misura Mihály-féle vállalkozás

Idősebb Misura Mihály egykor a Kölber gyárban tanulta ki a szakmát, majd 1883-ban önállósította magát. Műhelye gyors ütemben fejlődött. A XX. század elején a gyáralapító id. Misura már a fiát is bevonta az üzemi munkába. Ifjabb Misura Mihály még Istebrében született 1882-ben, de már a fővárosban nevelkedett és 1902-ben, mint tanult kovács és kocsigyártó segéd lépett be édesapja gyárába. 1906-ban tanulmányútra utazott Párizsba, ahol nemcsak a fogatolt jármű gyártással kapcsolatos alapismereteit gyarapította, hanem megismerkedett az autóval és az autóvezetéssel is. Ezt követően a Misura cég katalógusaiban már gépjármű-felépítmények is feltűntek. Az 1908-ban megrendezett IV. Nemzetközi Budapesti Automobil Kiállításon a Misura cég is kiállított, és kitüntetésben részesült.

Misuráék közvetlenül az első világháború előestéjén - 1913 utolsó negyedében - indították be azt az új üzemet, amely nemcsak minden tekintetben kiérdemelte a gyár elnevezést, hanem korszerű felszereltségével alapját képezhette egy esetleges teljes gyártmány-váltásnak is. Az új gyár a fővárosi kocsigyártó-ipar középpontjában, a VIII. kerületben épült meg - az Óriás u. 6-8-10. szám alatt (később Thék Endre utca. Ma Leonardo da Vinci utca, de a telep nyomtalanul eltűnt). A gyár vezetését szinte azonnal az ifjú Misura Mihály vette át, s egyben az üzlet egyedüli tulajdonosa lett. Apja a rá következő évben elhunyt. A négyemeletes gyárépülethez több emeletes bérház csatlakozott. Itt már minden feltétel adott volt a nagyobb sorozatú gépjármű-felépítmény előállításához. Azonban a satnya hazai gépkocsi-ipartól hiába várták a megrendeléseket. Az első világháború során a honvédség megrendelésére katonai szekereket és Fiat-alvázra tehergépkocsi-felépítményeket készítettek. Ekkor már az „autocarossier” megnevezés is feltűnt a cég levélpapírján.

Az első világháborús évek konjunktúrája következtében a Misura cég olyan tökeerőssé vált, hogy 1916-ban meg tudta vásárolni a szakmabeli tulajdonos halála miatt értékesítésre került neves Glattfelder-féle kocsigyárat, ahol ettől kezdve leginkább lóvontatású járművek készültek. Az Óriás utcai rész fő terméke az autókarosszéria lett. Az első világháború után lehetetlen volt két ekkora hatalmas üzem kapacitásait lekötni, ezért 1923-ban az Óriás utcai telepen autószerelő és -javító műhelyt is berendeztek. Az 1920-as években már Jordán Károly volt a Misura cég üzemvezetője. Jordán Károly később rengeteg fényképet és iratot adott kölcsön a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumnak, ám váratlan halála miatt e dokumentumok eredetijének nyoma veszett.

A Misura cég mindent megpróbált - autóbusz-felépítményeket készített, bármilyen teherautó-felépítményt elvállalt. Sőt, 1928-ban egy új leányvállalaton keresztül még az amerikai Franklin autók képviseletével is megpróbálkoztak. Ifjabb Misura Mihály finanszírozta Asbóth Oszkár eleve kudarcra ítélt kísérleteit a repülő autóval kapcsolatban. Az 1929-es gazdasági válság már olyan csapást jelentett, amelyből a Misura cég sem tudott talpra állni. 1931-ben rövid ideig a használt autókkal foglalkozó Autótőzsde Autókereskedelmi Vállalat működött a hatalmas telepen. A Misura bukása sajnos elkerülhetetlen volt. A számos munkással dolgozó, hatalmas telepen működő hagyományos kocsigyárak az első világháború után már nem tudtak megélni a hintókból, de Magyarországon elegendő autókarosszéria megrendelés sem akadt számukra.

(magyarjarmu.hu)