uto06182024

Posledná aktualizáciapia, 14 jún 2024 10am

Zápisník Kestúčana Pavla Vojáčka z frontu

kestvo01Dokument z talianskeho frontu prvej svetovej vojny v pilíšskom nárečí  Bože, navrat pokoja!  Zranenie a liečba „Jak ideme bliž gnepratelovi, tak naz je ždi men a men. Gule hvizdaju okolo hlavi jak ked bi scela každa trafit len dohlavi a vihasit život na večnost...“ O dobrom živote a o láske O hospodárení

http://kesztolc.hu/static/1vh/asset/download/A-kesztolci-Vojacsek-Pal-naploja.pdf
Po maďarsky / Magyarul: http://kesztolc.hu/1vh

Vojacsek Pál, Imp. Regiment 26, 15 Kompani na bojiste 19 oktobra.
Narodeni 1891 maju 25, v Kesztölce, Esztergom Megye, Magyarország.

kestvo02Zranenie a liečba

Den poranena. Je rano ked sem sa zebudiv mislim sebe či mi bude poprate tento den prežit. Zdvihnem hlavu otvorím oči je tma. Mislim sebe prečo nemóžem spatt. Šak ležim namakem na snahu. Nohi nemosim natahnutt. Zima ta tuha zima mi jih stahla až mi žili pukáli. Krč ma tahálo na celem tele ach bolest velka bolest ma držala.

Probujem stat na nohi, a nemóžem lebo sem prezabli až do kosti. Bože jako stanem jako sa rozejdem. Kamarad spi tuho spi hádam je doma medzi svojíma milima, luto mi ho je zobudit, ale mosim ho zobudit lebo zahinem. Natáhnem ruku chitim ho, potrasem scelej sili, ale on len spi velmo sladko spi.

Ešče raz ho mocne potrasem, zebudiv sa aj velmi nahnevav hovoriv prečo mi nedaš pokoja. Hovorím kamarad pomož mi postav ma nanohi. Kamarad mi pomohov na nohi stat a ja sem sa z bobolestu prechodiv až ma bolest pominula. Mam smad velki smad ale nemam vodi ništ ani len kapki. Kamarad maš, nemám to bola odpoved. kestvo03Zohnem sa a vezmem kus snahu a položím do ústi ale usti mám studenšie jak ten snah. Predsa sem si smád odehnáv.

Zapálki boli vnoci zakazane zapaluvat, lebo jak sa negde ukazalo nejake svetlo, hned doleteo ta aj 50 gul. Jednim slovom nebolo dovoleno ani zezakopu ven vijt.

Už sa začíná rozsvetlívat, ked naraz zme dostali rozkaz ze zákop ven a ge kuchini na teju. Dobra je to strova tu na bojišti človek sa odnej zohreje ked je tepla. Ale sem hu ja tam nevidev tu teju. Tak už ideme na tu teju. Tichoticho jak len mački ani len šuškom zme nesmeli sa zhovárat.

Zme okolo kuchii každi hledi na paráci sa kotel a chuti si natu teplu vodu. Ešče ani desat kestvo04hlapov nedostalo tu teju, ked naraz dobehne kapitan že napred. Veruzme smutno pozreli na ten peraci kotel lebo to hned visipáli a už aj utekali spatki, lebo granati šrapneli už padali.

Mi zme hned švarmlinie stali bol rozkaz lehnut. Veru je to velmi tažka vec doteho snahu si lehnut a ležat na širem poli bez zakopu. Tam zme velmi friško unuvali ležat lebo bola velmi tuha zima, boli zme velmi netrpezlivi najračšej bi zme boli išli len dopredu skor. Ležali zme više hodini.

„Gule hvizdaju okolo hlavi“

Ked zme mali rozkaz dalej dopredu. Každi velmo rad išov lebo sa trocha rozehrav v uteku. Gule gverove kanonove jak muzika hrali. Mizme nato nedali ništ, na tu muziku. Ten buchot ti vikriki posledne to voláni o pomoc poranivšich už sudruhov to ma velmi dojalo.došla mi na um smrt.

Bože to bola strašna chvila potem pustem poli proci tím gulám ít. To volání raneních. Očut volat ma Matku na Manželku. Llučeni od ditek od rodičov kamaradov. Kapitán vikrikuje len smelo chlapci naše je víťazstvo. Mi kestvo05spokojom a radostu ideme neratame na život.

Len na vitázstvo, lebo len to naz je v stave oslobodit od trápena. Jak ideme bliž gnepratelovi, tak naz je ždi men a men. Gule hvizdaju okolo hlavi jak ked bi scela každa trafit len dohlavi a vihasit život na večnost. Neoberali gule ništ, tej je jedno 20 roči, lebo 40 roči.

Ja ani nemislim, ani sa nebojím na život dalši neratam, ani na smrt nemislím. Doletelo mi namisel že mam rodičov manželku ditki tak bi jich rad videv, slovo knim prehovoriv, ale sa daleko velmi daleko a ja ležim stat na nohi nevládzem. Citím sa bit slabi raneni na nohi.

kestvo06Už ani kamaradi sa pri mne neni sa daleko napredku a ja nevládzem zanima. Mosím len ležat nemožem sa skort nikam. Je asi 10hodin ráno. Slnko nesviti je zamračene doista nesce sa divat na mna bojí sa krasne osvítit. hadam má zakazane na bojište svítit.

Ja len ležím jak bi bol mrtvi lebo jak sa pohibujem naši nepratela to vidia potom strilajú. Závida mi ešče teho trocha života. Už som mislev že sa sudni den začína. Že už ada bude konec temu neštastnemu svetu. Taki buchot plač krik, granati len padaju pri mne blizko celkom blizko.

Ta zem ma sce zakrit hadam na večno zakrit. Prečo šak ešče som neni mrtvi ešče žijem, a len sipu na mna hrudi zem. Už mi je zima na celem tele, len tam ma páli gde gula vrazila mi do nohi, krev si nevidim lebo mam oči zatmene a ustate. Už bi sa aj ti najradšej zatvorili na večnost.

Lebo vida strašni obraz okolo mna mnoho mrtvih a ranenih, do dalki ani nescu pozret lebo bi jich vlútosti szlzi kestvo07zaleli. Ja mosím vládzat troch ít vím že kade som došov na toto strašne místo. Idem už dlho idem a len ždi som tam blízko kam ten granát bije. Došlo mi na misel, že mam na chrbate tažke.

Ale si to nemožem zhodit z chrbta, lebo mam nanem velmi na tuho. Šak som ja mal dost slobodno prečo just čil mam na tuho. Šak mne brucho raste, lebo ma tam bolí. O Bože jak bi ja vladzav it kebi to na chrbte nemal tu tarchu. Mosím si to zhodit. Už prasklo dačo hned je lakše, zlomila sa ružička na remeni.

kestvo08Už nemam ani tarchu na sebe a stat na nohu nevládzem. Len sa vlečem pobruchu, celkom šecek pozemi. Ruki ma pala lebo jih mam až krvave, odtej zmrzlej zemi zedrane. Vojak pri mne kleči, čo len sce, ada mi sce pomoct. Jako šak ma hlavu krvavu. On mi predcaj sce pomoct. Aj ma už nese, ale pomali velmi.

Jaj boli šak šak som už len zas na zemi a on tež leži pri mne. Šuška mi, že mi nemože vac bit napomoci. On ma tam nehav, on vládze it ma nohi zdrave, len hlava ho pali. Bože pomož mi, lebo tu zahinem od zimi, alebo ma granat zabije. Citim smad velki, ale snah mi nechuti lebo je špatni krvavi.

Už aj slnko zasvitilo, hadam ešče scelo tehoto dna pozret na ten slzavi kraj. Mohlo bit už blízo

zapadu lebo zore sa červenali. Zas sa tu vojaci lebo mi gulač gustam dava abi sem sa občerstviv. Citim sa lepši lebo sem už teplej izbe. Už sa oklo mna dochtori chitro uvazuju ranu.

kestvo09Bol sem rad, že žijem bolo mi už lagši. Ležim už na makej slame, ani smad nemam len ti šrapneli a granati ešče ma len nasleduju. Tuším ma len nescu živeho prepustit. Už aj doteho domu doletev jeden šrapnel čo sem vnem ležal. Kamaradi, dochtori a keri vladzu utekat už utekaju preč.

Len ja ležim nevladzem utekat. Už sem zas slabši, lebo sa bojím velmi že tam zhorrim. Šecko hori dokola. Už idem mosím itt nedam sa tu zhoret. Sem na dvore, teho teho domu ale tam neni už tak zima. Lebo ti domi horace davaju teplo ti domi nigdo neratuje.

Bože už len mosim tu zahinut. Dobehne jeden vóz, chita ma bez milosrdenstva hoda ma nan kestvo10a už aj uteka. Velmi uteka nazad. A ti granati už nas ani nevida, lebo je už tma. Už slnko nesvití. Len len ti domi len ti granati ti osvicuju a jak muzika hraju. Takto sa skončiv den mojho poranena.

„Nemislim na bolest“

Bol to ozaj jesenni den ked zme vnoci prišli do jednej hori. Už bolo asi 2 hodini

popolnoci, ked pan kapitan vidav rozkaz že tu budeme dorana. Hned som sa oprev o jednu jedlu a začal sem rozmišlat o buducem dni. Tuho som zaiste zaspav, lebo už dom k milim rodičom k vernej manželke pribehov.

Objav sem dítki potesiv manželku objímam milo sladko mocne až velmo mocne, až mi ruki vbolesti sklesli. Prebudiv sem sa ale nemam v naruči manželku, ker objímam mocne, tisknem ho vrukach tak jak bi mi bol prirostov do ruki. Dašč prši tuho, žili mam tiche zmeravene. Nemislim na bolest, len na ti gule čo ma zebudili.

Náboj špičatou časťou smerom dovnútra pri acetabulumnej časti, blízko povrchu. Na kosti nebadat zmeny, náboj uviazol v pánvovej časti. Raneni 22 Novembra, Nedelu rano, 1914. Spitali Hrnicu 7 dni, potom ma kestvo11preložili do Feldbergu, tam szom do 4 Januaru 1915. Potom ma poszlali do Vienna do garsilec. Tam szom bov do 16 januara. Potom szom isov do Osztrihoma z Osztrihomu szom isov 28 januara na Nagymaros, z Nagymarosi ma zasz prelozili 31 januara do Osztrihoma, z Osztrihoma ma zasz 2 Februaraposzlali do Piestany. Nyitru my z Piestany ma preložili do Trenavi do spitala 14 Marcu. Iz Trnavi ma poszlali 17 marca do Budapestu, do garnizion spitalu N⁰ 16. Tam szom zosztav az do 9 Aprila. Potom ma poszlali ke Kauru (?). Fkadri szem bol do 3 Maju, potom ma pusztili dom. 1916 szem bol na vizit (medical), 2 Juna, zasz ma pustili. 1917 szem na rukuvav, 1 Augusta poszlali ma do Presporku, tam szem bol do 16 kestvo12teho Aprila 1918 tem, 30 teho Aprila szem bol na Szupravizit, Esztergome.

O dobrom živote a o láske

1. Boj sa boha
2. Zdravi svoje šetri, varuj sa lehovín a tabáku zvlašte v mladosti svojej.
3. Ani halera nevidaj nadarmo.
4. Pomni abis aspon vnedelu a svatek čítal dobre spisi.
5. Penaz na užitečne knihi nelutuj.
6. Chran materinsku reč svoju.
7. Slavnich dejin Slovenskeho naroda nezapomínaj.
8. Za svoj narod sa nehanbi bo to i tvoja hanba.
9. Dbaj o sve povinnosti, bud verni tvemu stavu a hran sve prava.
10. Pomahaj narodu svemu.

August to je spokojnost mili mesač ked hori zelene a jablčka červene. Vinice su vystrojene g oberačke prichistane. Sadi ovocne sa mile ovoci vnih rozvonava vsech ludom pokoj dava videť bože požehnani. I vandrovnik si zastane krasu vidi na strome. Deti smichom poskakuju nati stromi kestvo13ukazuju.
Smutne místo. Stare mesto sto roče davne časi stavane, rozne vrstvi ludi obivaju muri. Každi dom je okrašleni kvitkamije zarosteni. Obivatel ticho spi nestara sa o kvitki. Ti hrobove nápisi udržuju jeho milim pamatku. Veru on už nestane.
Blaho. Zlate zamky v širem poli, kolom sadi palmove. Rajske vtaki obletuju. Jačterki sa pohibuju. Ludi strachom naplnuju. Jablčka sa červenaju. Srdca chutu preplnuju. Bože bože dobrisi udeluješ štedrosti. Radostu nas nasicuješ, nemoce znas odstranuješ.
Širem poli žlte klasy dobru žatvu ukazuje. Čvirikaju jarabički pojte pojte bristvi ženci. Tažke kjlasi gzemi hleda ukazuju hodne chleba. Žitko žlto bitene v mlinici už zemlene. Bila muka z mecha letí, budu ozaj krasne časi. Štrudle sladke narobíme verne svadbi udelame.
Miluvaní. Miluvaní to je velka vec. Miluvani je spokojnost. Miluvani velka radost. Miluvani dobrota. Miluvani može všelijake rozne veci. Nebo. Dobre mravy cnost, šlechetnost. Ozdobuje urozenost. Gde sa to tak nachadza to bohate celkom shadza.
Verne fšecko čo slišiš, miluj ne všecko čo vidíš, mluv ne všecko čo víš, čin ne všecko čo chceš a z umisla nehreš nebo víš že umreš.
Čo je krasa. Cestuvav sem dolinu. Krasnim polom rovinu, kolom cesti stromi kvitnu. luce černe oko chitnu. čelki kvitki obletuju a zvone ich okridajú do úlikov znašaju a hromadne sa raduju. Rana rosa zlato krasna naplnuje užinu. Škovranki si vyspevuju ponad zem sa vivisuju.
Jahodi sa červenaju. Veru sa aj minaju. Pani kolom poskakuju šatki snima naplnuju. Vodička bistra, teče kolem mesta. Ribički, ribički krasne plavaju ponej jasne. Ranne slnečko svitne, paprski vše stomi tisne. Lude bistre stavaju a velmi sa mu raduju.
Láska sa ma chitila. Jedno srdco gmojemu pribila. Ja to premoct nemóžem, to srdečko milujem. Moja misel preletel ponad krasnu zehradu, uzrela tam kvitkov vela, medzi nima ružičku. Moja misel zastála, láska moja ohniva tu ružičku spalila a v smutku uvadla.
Mna me srdco zabolelo. Nad ružičku zaplakalo. Hrichu som sa dopustiv. Ružičku sem porušiv. Miluvav sem tajne. Šecko bolo marne. Sklamav sem ja to devča švarne. Devča švarne laska prava. Oči černe, líčka blede a srdečko komne verne, sklamanim je zničene.
Jucha vlak cez pole cez hori. Zanechava mile vodne me zemi. Smelo ide nižd necití. Môjho srdca zármutki. Až máš srdco neutekaj, život krasni neukracuj. Obzrem sa ešte raz. Potebe kraj mili naš. Vidim skali prevysoke, luce sumáce kvitnúce, krasne pole vrškovate. V smutku cele pohružene.
Vetor ticho pofukuje, z kvítkov vonu rozširuje. V tački šuštom poletuju, pole spevom naplnuju. Šecko vola šecko kričí vrát sa chvílu zaplač tu. Zem matička povolava z bohom milí oračku. Dažd prší vetor veje, vták sa len tak chveje. Z bohom černa zem mila odtál neni navratena.
Smutne kraje. Leti slavik ponad kraje, misli v sebe szlzi roni nad spustnelima kraji. Bože odvrátt trpkosti. Zeme v jarki prekopane. Luki kolmi porezane. Hori vsmutek obratene, tactvo nema utulku. Dedina je spustošena. Ulica ticha a vimreta. Veža krásna v rumi leží. Zíhvam Boží je spustošeni.
Za dedinu kriš kamenni, hlasav naše vzkupeni. Stav tu on dlhe čase. Až vojna zničila krese. Zakriv sem si oči bi nevidev pustošení. Deti hladne naríkaju. Matki žalom omdlivaju. Vrani husto poletuju. Medzi sebu zhovaraj, nemila to hostina. Bože navrat pokoja.

kestvo14O hospodárení

Čo učini Štastliveho. Ne bošk ne objimani. Malo je to memu srdcu milovani. Čo mi odveki id. O Bože len mi rozum nevem hned. Scelej duši vnutornosti. Scelej sili miluj, mna. To učini staštliveho teba imna.

Žatva letoš bude hojna. Misel gazdova je spokojna. Bo lučini mnoho sena daju. I dobita krasneho chovaju. Velka cena za dobitek ista. Bude napredaj jeden par do ista. Vinicu považ do ista bi si zachovav jej listá. Ošpricuj za včasa. Krasne listi, hrozno krasne. Budeš mati sudi plne. Víno dobre červene odstranuje nemoce. Chleb už budeš pect znoveho. Udel aj bidnemu sneho. Na buduce Boh odplati všeho. Zato že si obživiv lačneho. Dobri čin bezze chlubi Bohu sa lubi.

Sad ovocne stromi. I ovoca sa dočkaš. Ak stromi čistit si nechaš. Hoc sa ho i dost úrodi. Stromi pestovat neskodi. Broskev jablon, hruška, orech. Zvodu vela pozor len nech. Vetve plné sa 11 nezlámu. K pokore nešanuj trámu. Ovoca dobreho hojnost. Odmini tak tvoju spokojnost. Budeš mat i radost velku. Až uzreš urodu hojnu, stromki ti da aj odich letni. S penez hodne do kapsi.

Vetrov jarní až zas prinde. Sad roztopi zima prejde, aj slnce teple svitne. Za príjemnej jari zkvitne. Kvetom roznich pole žitne. Prileta čap lastovički. Hnezda roba pilne stroja. A ti brat moj zem obrabaj. Počasa sa neobavaj. Sej ovos jačmen, pšenicu. Pokob a zahrab tež vinicu. Viplej si dobre zahradu. Ak chceš mat dobru urodu.

http://kesztolc.hu/static/1vh/asset/download/A-kesztolci-Vojacsek-Pal-naploja.pdf
Po maďarsky / Magyarul: http://kesztolc.hu/1vh