uto06182024

Posledná aktualizáciapia, 14 jún 2024 10am

Veľký Krtíš - Prezentácia knihy Jána Jančovica

jancla01Priestory Hontiansko-novohradskej knižnice A. H. Škultétyho boli dejiskom prezentácie najnovšej knihy novinára, publicistu a spisovateľa literatúry faktu Jána Jančovica, ktorá má názov Z novohradských vrchov a dolín. Podujatie s knižnicou za účasti autora pripravil Štátny archív a Matica slovenská vo Veľkom Krtíši.

Stretnutie s čitateľmi otvorila, prítomných privítala a autora, pôtorského rodáka predstavila riaditeľka knižnice Zuzana Unzeitigová. Na prezentácii knihy začiatkom mája, spojenej s autorskou besedou a autogramiádou, sa zúčastnil veľký počet milovníkov dobrých kníh, zameraných najmä na regionálnu históriu. Medzi novohradskými obcami sa v knihe nachádzajú aj niektoré Slovákmi obývané obce na ľavej strane Ipľa. A práve takou publikáciou, ktorá vyšla nedávno z vydavateľstva Matice slovenskej je aj táto, ktorú si mali možnosť účastníci na mieste zakúpiť. jancla02Súčasťou vydareného podujatia bola aj výstavka všetkých Jánom Jančovicom napísaných kníh, panelová výstava znázorňujúca autorovo rodisko, jeho život a dielo, ním zozbieraný dokumentačný materiál a odovzdaný archívu, ako aj ním uchovávané kultúrne dedičstvo pôtorských predkov. Organizátori navyše pre účastníkov prezentácie pripravili videoprojekciu o živote a diele autora, ktorú moderoval Ján Brloš, pričom dielo záujemcom zhodnotila jedna z recenzentiek knihy PhDr. Marta Kamasová. O autorovi a jeho diele knižnica vydala pre záujemcov informačnú skladačku. K úspechu profesionálne pripraveného podujatia svojím kultúrnym programom prispelo aj Centrum voľného času, ktorého mladí folkloristi vedení Štefániou Selskou spestrili prezentáciu knihy.

Text a foto: Ján Labát

O Jánovi Jančovicovi (prezentácia - pdf)
Recenzia - Z novohradských vrchov a dolín
Prezentácia knihy Jána Jančovica v Lučenci

jancla03jancla04jancla05jancla06jancla07jancla08jancla09jancla10