pia12012023

Posledná aktualizáciastr, 29 nov 2023 4am

Národovec a mecenáš Juraj Holček (1811-1869)

holcekj1V uplynulých dňoch sme si pripomenuli 201. výročie narodenia jednej zo známych osobností slovenského národnobuditeľského hnutia Juraja Holčeka. - Dráhu rímsko-katolíckeho duchovného začínal v roku 1835 ako administrátor v Slovákmi osídlenej obci Kostelec (Kestúc, maď.: Kesztölc) pri Ostrihome.

Čítať ďalej: Národovec a mecenáš Juraj Holček (1811-1869)

Čriepky zo života Michala Francisciho (1905-1980)

franan01Národne uvedomelý Komlóšan pôsobil medzi Slovákmi v Cinkote a Békešskej ČabeDesaťročie redigoval Čabiansky kalendárStál na čele Antifašistického frontu Slovanov v MaďarskuPísal o nepriaznivom národnom položení Slovákov v MaďarskuBohatá dokumentačná a rukopisná pozostalosť

Čítať ďalej: Čriepky zo života Michala Francisciho (1905-1980)

Zakladateľ Matice slovenskej z Pitvaroša

kutlikj1Napísali sme na novú budovu obyčajný nápis „Škola“, a kážu nám ho zotrieť a napísať „Oskola“. Škola je predsa naša, mozole sú naše, reč je na Pitvaroši naša...Zakladajúci člen Matice slovenskej a jej predseda pre Dolnú zem, publicista, evanjelický farár Ján Kutlík st. sa narodil 9. mája 1806 vo Vyšnom Kubíne.

Čítať ďalej: Zakladateľ Matice slovenskej z Pitvaroša

Pilíšske zaujímavosti - Ödön Téry, V. Balaša a Svätopluk

ChotSk01Chotárna skala: Ödön Téry a Slovensko - Pri Ostrihome ukončil svoj búrlivý a plodný život zvolensko-liptovský protiturecký bojovník Valent Balaša (Bálint Balassi) - Pilíšske Moravce: Svätopluk a bitka pri brode Zub

Čítať ďalej: Pilíšske zaujímavosti - Ödön Téry, V. Balaša a Svätopluk

K 140. výročiu úmrtia Michala Godru (1801-1874)

godramm1Michal Godra ako pedagóg a kultúrny dejateľ dolnozemských Slovákov sa zaslúžil o vysokú úroveň výučby.Bol jedným z priekopníkov udomácňovania slovenského názvoslovia.Na Dolnej zemi rozširoval slovenské knihy, almanachy a časopisy.Dosahoval úspechy aj v botanike a matematike

Čítať ďalej: K 140. výročiu úmrtia Michala Godru (1801-1874)

K 150. výročiu narodenia Jána Alojza Wagnera

wagner01Ján Alojz Wagner patril medzi najvýznamnejších slovenských popularizátorov prírodných vied. V slovenských novinách a kalendároch uverejňoval články hlavne z astronómie a meteorológie. Vydával prvý slovenský populárno-vedecký časopis Svet s cieľom „otvoriť aj národu tatranskému svet vedecký“.

Čítať ďalej: K 150. výročiu narodenia Jána Alojza Wagnera