str05222024

Posledná aktualizáciapon, 20 máj 2024 10am

Kňaz a národný buditeľ Ondrej Caban

OndCab01Ondrej Caban (1813-1860) bol človek odhodlaný pre svoj slovenský národ urobiť všetko, aby nezabudol, z akých koreňov pochádza. Zameraním svojich diel sa zaraďuje do plejády autorov moralizovanej prózy Radlinského skupiny 19. storočia. Situácia v tom období nebola ľahká, strach sa striedal s biedou...

Čítať ďalej: Kňaz a národný buditeľ Ondrej Caban

Komlóšan osobnosťou Slovákov z Maďarska

benokom1Ondrej Beňo - roľník s prirodzenou autoritou, verejný a cirkevný činiteľ, ktorého všetci uznávali a hovorili o ňom s obdivom. V obidvoch prostrediach, v ktorých žil a pracoval na národnom poli, si za svoje národné, kultúrne, cirkevné a hospodárske snaženia zaslúži úctu Slovákov na obidvoch stranách Dunaja.

Čítať ďalej: Komlóšan osobnosťou Slovákov z Maďarska

Maďarsko-slovenská diskusia o Trianone

triandi1V Bratislave a Budapešti sa v dňoch koncom marca 2012 uskutočnili paralelné akcie: diskusia o Trianone a pomníkoch ako o miestach pamäti a o prístupoch slovenskej a maďarskej historiografie k týmto závažným témam.Pri posudzovaní spoločných dejín viac odvahyBojovať proti zakoreneným predsudkom

Čítať ďalej: Maďarsko-slovenská diskusia o Trianone

150. výročie - Časopis pre zábavu a poučenie

Sokol-01V roku 2013 oslávime 150. výročie vzniku Matice slovenskej. Cesta k tomu, aby vznikla táto celonárodná inštitúcia, nebola ľahká. Na prípravách vzniku Matice sa podieľalo veľa známych osobností slovenského národa, literáti, kňazi, politici, ale v neposlednom rade i pospolitý ľud podporujúci túto myšlienku.

Čítať ďalej: 150. výročie - Časopis pre zábavu a poučenie