pia12012023

Posledná aktualizáciastr, 29 nov 2023 4am

Po gotickej ceste obcami Malohontu

hontce00Historický región Malohont, na území ktorého ležia od začiatku jeho založenia (l5. storočie) slovenské obce rimavskej doliny, dnešnej severnej a strednej časti okresu Rimavská Sobota a východnej časti okresu Poltár, bol už od jeho zrodenia predmetom nespokojnosti so stavom samosprávy zo strany zemianstva.

Čítať ďalej: Po gotickej ceste obcami Malohontu

Svedectvá vzájomnej pomoci Slovákov v Uhorsku

vzapom01Na margo osídlenia Slovákov na Dolnej zemiPôtorčania pomáhali iným evanjelikom a aj oni žiadali o pomoc svojich súkmeňovcov.Uvedené fakty a fragmenty z dejín evanjelického cirkevného zboru v Pôtri sa dajú považovať aj ako jeden z malých kamienkov zapadajúcich do bohatej mozaiky slovenských národných dejín.

Čítať ďalej: Svedectvá vzájomnej pomoci Slovákov v Uhorsku

Z histórie stredovekej slovenskej dediny Pleš

plesgr01Počiatky histórie pradávnej dediny Pleš (dnes Mlynky, po maďarsky Pilisszentkereszt) siahajú hlboko do stredoveku.Od konca 19. storočia v kostole a škole: nemilosrdná maďarizácia. Žiaci, deti slovenských rodičov, za slovenské slovo dostávali morálnu a telesnú pokutu, za maďarské slovo - odmenu.

Čítať ďalej: Z histórie stredovekej slovenskej dediny Pleš

Minulosť vodných mlynov na Dunaji a Ipli

IpelMl03Mlyn v Peťove čaká na záchranu a využitiePlávajúci vodný mlyn v KolároveV roku 1890 bolo činných v Uhorsku 17 277 mlynov, z toho 910 parných, 12 250 vodných, na konskú a ručnú silu 3 197 a veterných 650, pričom v mlynárstve pracovalo vtedy 44 150 ľudí. Pozdĺž Dunaja, Váhu a Ipľa...

Čítať ďalej: Minulosť vodných mlynov na Dunaji a Ipli

Dejiny Slovákov v Bíni - Prišli pred tristo rokmi

binahi01Pôvod a mená prvých osadníkov ● Slováci ešte aj roku 1880 tvorili 77,5 % obyvateľstva BíneSlovenskí poddaní z Veľkohontianskej, Novohradskej a Zvolenskej stolice Čo prezrádza dokument z roku 1730?Kázali po slovenskýV Bíni sa narodil náboženský spisovateľ Žigmund Paulíny Tóth (1750-1831).

Čítať ďalej: Dejiny Slovákov v Bíni - Prišli pred tristo rokmi

Hlboké veľkomoravské korene na južnom Slovensku

altVzácne a zabudnuté miesta dramatických stretov kultúr a náboženstiev - Východ Podunajskej nížiny a Dolné Pohronie sú pomerne málo známe svojím osídlením z čias Veľkej Moravy. A pritom môže niekedy ísť o unikátne veľkomoravské centrum významné nielen z hľadiska našej krajiny, ale dokonca z hľadiska celej Panónskej panvy.

Čítať ďalej: Hlboké veľkomoravské korene na južnom Slovensku

Zasadzoval sa za slovenské školstvo

valask01K 270. výročiu narodenia Pavla ValaskéhoDo kultúrnych a hospodárskych dejín dolnozemských Slovákov sa významnou mierou zapísal literárny, kultúrny a cirkevný historik, farár na viacerých miestach Pavol Valaský. Narodil sa 29. januára 1742 v Baďane pri Banskej Štiavnici a pochádzal z roľníckej rodiny.

Čítať ďalej: Zasadzoval sa za slovenské školstvo

Štefan Leška ml. bol proti poverám a poverčivosti

leskast1Pripomíname si 220. výročie narodenia Štefana Lešku ml. (1794-1849) - farára, publicistu, osvetového pracovníka, ktorý vyrastal a celý plodný život pôsobil medzi Slovákmi na Dolnej zemi.Syn malokerešského farára bol aj publicisticky činný, prispieval do Slovenských národných novín a Orla Tatranského...

Čítať ďalej: Štefan Leška ml. bol proti poverám a poverčivosti