alt : header1.swfSun05272018

Posledná aktualizácia20:38:51

Súťaž ZSM Slovenské spievanky a veršovačky

spieve01Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) vypisuje celoštátnu súťaž v speve slovenských ľudových piesní a v prednese poézie a prózy  Piesne Slovákov v Maďarsku s osobitným dôrazom na piesne zo svojho regiónu - Výber z tvorby našich, t. j. po slovensky píšucich autorov v Maďarsku a autorov zo Slovenska.

Vekové kategórie

  I. žiaci základných škôl 1. - 3. trieda
 II. žiaci základných škôl 4. - 6. trieda
III. žiaci základných škôl 7. - 8. trieda
IV. študenti, mládež do 30. rokov

spieve06spieve02Priebeh súťaže

1. Školské kolá:
Prosíme uskutočniť do 25. apríla 2017

2. Regionálne kolá:
Mlynky - 11. mája 2017
Veňarec - 18. mája 2017
Sarvaš - 25. mája 2017

3. Celoštátne kolo: 7. júna 2017
v Dabaši-Šáre

Kritériá súťaže

spieve03Spievanky

- sólo (sólo spev a duo)
- spevácka skupina (najmenej tri osoby)
Výber piesní:
Piesne Slovákov v Maďarsku s osobitným dôrazom na piesne zo svojho regiónu
Časový limit: 3 minúty, minimálne 2 piesne

Veršovačky

Výber poézie a prózy z tvorby našich, t. j. po slovensky píšucich autorov v Maďarsku a autorov zo Slovenska, osobitne privítame výber z ich tvorby uverejnenej na webovej stránke spieve05týždenníka Ľudové noviny a na portáli oslovma.hu.
Časový limit: min. 1 minúta (žiaci 1. triedy) - max. 3 minúty

Prihlášky do regionálnych kôl prosíme zaslať do 26. apríla 2017 na adresu:
Ruženka Egyedová Baráneková, 3100 Salgótarján, Füleki út 15. alebo elektronicky:
e.b.ruzsenka@gmail.com

Informácie
Telefón: 06 30 9287599  -  Tešíme sa na prihlášky a skoré stretnutie.

Ruženka Egyedová Baráneková, predsedníčka ZSM
Monika Szabová, výkonná tajomníčka ZSM

spever17Deň slovenského slova a piesní v Dabaši-Šáre (2016)
http://www.oslovma.hu/zsm.hu/18-aktuality/284-slovenske-spievanky-a-ver-ova-ky-2016

V Budapešti súťažili najšikovnejší recitátori a speváci (2015)
http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-deti-a-mladez/22891-v-budape-ti-su-a-ili-naj-ikovnej-i-recitatori-a-spevaci

Spievanky a veršovačky oslávili dospelosť (2014)
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1194-spievanky-a-verovaky-oslavuju-dospelos

Celoštátne kolo spievaniek a veršovačiek (2013)
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1034-celotatne-kolo-spievaniek-a-verovaiek

Fotogaléria2016 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.960200837412226.1073742004.147596498672668&;type=3
2015 - https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&;album_id=777245115707800

2014 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.595361073896206.1073741899.147596498672668&;
2013 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.428676493897999.1073741842.147596498672668&;type=1
spieve04

2011 - http://sk.fotoalbum.eu/fuhl/a657008/slideshow

 oSlovMa-Knižnica
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552107664888214.1073741889.147596498672668&;type=3 

Prihláška - Slovenské veršovačky 2017

Meno a priezvisko:
Škola:
Veková kategória:
Autor a názov súťažného vystúpenia:
Meno a priezvisko pedagóga, ktorý súťažiaceho pripravil na súťaž:
Regionálne kolo:
E-mail:             Tel.:
Dátum:             Podpis:

spieve07Prihláška - Slovenské spievanky 2017

Meno a priezvisko:
Škola:
Veková kategória:
Sólo spev alebo spevácka skupina (správne podčiarknuť)
Meno a priezvisko pedagóga, ktorý súťažiaceho pripravil na súťaž:
Regionálne kolo:
E-mail:             Tel.:
Dátum:             Podpis: