štv10062022

Posledná aktualizáciasob, 01 okt 2022 10am

Slovenské spievanky a veršovačky 2021

Zväz Slovákov v Maďarsku v mimoriadne náročnom období vypisuje celoštátnu súťaž v speve slovenských ľudových piesní a v prednese poézie a prózy  Piesne Slovákov v Maďarsku s osobitným dôrazom na piesne zo svojho regiónu / Výber z tvorby po slovensky píšucich autorov v Maďarsku a autorov zo Slovenska.

Prežívame mimoriadne náročné obdobie, a práve preto sa pokúsime po dlhom čase vniesť do našich životov radosť zo súťaženia, stretnutí a nefalšovanej atmosféry priateľstva a spolupatričnosti. Pozývame Vás na 23. ročník celoštátnej súťaže pre žiakov, študentov a mládež Slovenské spievanky a veršovačky. Je samozrejmé, že v súlade s platnými vládnymi nariadeniami.
Zväz Slovákov v Maďarsku vypisuje celoštátnu súťaž v speve slovenských ľudových piesní a v prednese poézie a prózy.

Vekové kategórie

  I. žiaci základných škôl 1. - 3. trieda
 II. žiaci základných škôl 4. - 6. trieda
III. žiaci základných škôl 7. - 8. trieda
IV. študenti, mládež do 30. rokov

spieve06spieve02Priebeh súťaže

Zoznam súťažiacich do regionálneho kola prosíme zaslať do 20. septembra 2021.

Regionálne kolá:

30. septembra 2021 - Základná škola (Kondoroš);
1. októbra 2021 - Základná škola a Dom kultúry Štefana Lamiho (Pišpek).

Celoštátne kolo: 13. októbra Pútnické a osvetové stredisko (Dabaš-Šára)

Kritériá súťaže

spieve03Spievanky

- sólo (sólo spev a duo)
- spevácka skupina (minimálne tri osoby)
Výber piesní:
Piesne Slovákov v Maďarsku s osobitným dôrazom na piesne zo svojho regiónu
Časový limit: 3 minúty, minimálne 2 piesne

Veršovačky

Výber poézie a prózy z tvorby našich, t. j. po slovensky píšucich autorov v Maďarsku a autorov zo Slovenska, osobitne privítame výber z ich tvorby uverejnenej na webovej stránke spieve05týždenníka Ľudové noviny a na portáli oslovma.hu.
Časový limit: min. 1 minúta (žiaci 1. triedy) - max. 3 minúty

Prihlášky do regionálnych kôl prosíme zaslať do 20. septembra 2021 na adresu:
Ruženka Egyedová Baráneková, 3100 Salgótarján, Füleki út 151 / Elektronicky:
e.b.ruzsenka@gmail.com

Informácie
Telefón: 06 30 9287599  -  Tešíme sa na prihlášky a skoré stretnutie.

Ruženka Egyedová Baráneková, predsedníčka ZSM
Monika Szabová, výkonná tajomníčka ZSM

Najlepší recitátori a speváci sa zišli v Dabaši (2018)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/26397-najlep-i-recitatori-a-spevaci-sa-zi-li-v-daba-i

Vysoká latka na tohoročných spievankách a veršovačkách ZSM (2017)
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/25076-vysoka-latka-na-tohoro-n-ch-spievankach-a-ver-ova-kach-zsm 

Deň slovenského slova a piesní v Dabaši-Šáre (2016)
http://www.oslovma.hu/zsm.hu/18-aktuality/284-slovenske-spievanky-a-ver-ova-ky-2016

V Budapešti súťažili najšikovnejší recitátori a speváci (2015)
http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-deti-a-mladez/22891-v-budape-ti-su-a-ili-naj-ikovnej-i-recitatori-a-spevaci

Spievanky a veršovačky oslávili dospelosť (2014)
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1194-spievanky-a-verovaky-oslavuju-dospelos

Celoštátne kolo spievaniek a veršovačiek (2013)
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1034-celotatne-kolo-spievaniek-a-verovaiek

Fotogaléria2016 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.960200837412226.1073742004.147596498672668&;type=3
2015 - https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&;album_id=777245115707800

2014- https://www.facebook.com/media/set/?set=a.595361073896206.1073741899.147596498672668&;
2013 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.428676493897999.1073741842.147596498672668&;type=1
spieve04

oSlovMa-Knižnica

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552107664888214.1073741889.147596498672668&;type=3 

Prihláška - Slovenské veršovačky 2021

Meno a priezvisko:
Škola:
Veková kategória:
Autor a názov súťažného vystúpenia:
Meno a priezvisko pedagóga, ktorý súťažiaceho pripravil na súťaž:
Regionálne kolo:
E-mail:             Tel.:
Dátum:             Podpis:

spieve07Prihláška - Slovenské spievanky 2021

Meno a priezvisko:
Škola:
Veková kategória:
Sólo spev / Spevácka skupina (správne podčiarknuť)
Meno a priezvisko pedagóga, ktorý súťažiaceho pripravil na súťaž:
Regionálne kolo:
E-mail:             Tel.:
Dátum:             Podpis: