alt : header1.swfSun12152019

Posledná aktualizácia11:34:12

Zo slovenskej tlače - Monitor - November 2014

123MoKlaPred konferenciou ZSM „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“ - Orbánov nútený výpredaj - Fideszu hrozí strata ústavnej väčšiny - Ako (ne)prejesť dôchodky - Rumunské BMW - Záujem o Slovenské elektrárne - Maďari chcú slovenské atómky - Za Ľubicou Bartalskou (1943-2014) - Správy Slovenského inštitútu v Budapešti

Vybral a zostavil: Imrich Fuhl
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2014/ImrTSl15.rtf
Páči sa mi to - oslovma.hu - facebook.com/oslovma

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku - https://www.facebook.com/slovaci.hu

CSSM v znamení služby slovenskej národnosti

https://www.facebook.com/slovaci.hu/posts/735883136489752

Alžbeta Hollerová Račková: Ďalej, spolu - Spoločne v znamení širokej spolupráce

https://www.facebook.com/slovaci.hu/posts/735890369822362

Noví poslanci prevzali poverovacie listiny

https://www.facebook.com/slovaci.hu/posts/735873929824006

Komunálne a národnostné voľby 2014

https://www.facebook.com/slovaci.hu/posts/735865756491490

Valné zhromaždenie CSSM

2. decembra 2014 o 10.00 hodine v zasadačke sídla Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM, 1114 Budapešť, Fadrusz u. 11/A) pod vedením novej predsedníčky najvyššieho voleného zboru Slovákov žijúcich v Maďarsku Alžbety Hollerovej Račkovej sa uskutoční posledné tohoročné riadne zasadnutie Valného zhromaždenia CSSM. Podľa návrhu na program rokovania poslanci prerokujú, resp. schvália referát o aktivitách predsedníčky CSSM v uplynulom období a o plnení uznesení VZ CSSM, modifikáciu rozpočtu CSSM a jej inštitúcií na rok 2014, ako aj opatrenia v súvislosti s personálnymi zmenami na čele sarvašskej slovenskej školy. V druhej časti rokovania VZ CSSM dôjde k voľbám členov výborov samosprávy a podľa plánovaného programu aj k schváleniu týchto dokumentov: - organizačného a prevádzkového poriadku CSSM, pracovných plánov inštitúcií CSSM a spoločnosti Legatum, s.r.o. na rok 2015, pracovného plánu CSSM na rok 2015 a pracovných plánov škôl prevádzkovaných CSSM. Poslanci miniparlamentu Slovákov v Maďarsku pred rozhodnutím vo veci zástupcu CSSM v menšinovom podvýbore pri Správe fondu Ministerstva ľudských zdrojov a zvolením nového člena Dozornej rady Legatum s.r.o. určením kompetencií spresnia svoje uznesenie zo zakladajúceho VZ CSSM o voľbách zástupcov predsedu a budú sa venovať i ďalším aktuálnym otázkam.

XI. Regionálny slovenský národnostný deň v Šalgótarjáne

29. novembra 2014 v Osvetovom stredisku Attilu Józsefa v Šalgótarjáne - Slávnostný príhovor: predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková - „Ďakujeme a gratulujeme!“ - Poďakovanie členom predchádzajúcej a predstavenie sa novej Slovenskej samosprávy Novohradskej župy - Vystúpenie Ľudovej hudby Svrčkovci a speváckej skupiny sestier Komjáthiových - Odovzdanie vyznamenaní „Na pamiatku Anny Hugyeczovej“ - „Slováci Slovákom“ - Vystúpenie Folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice - Priateľské stretnutie - Organizátori: Slovenská samospráva Novohradskej župy, Združenie novohradských a hevešských Slovákov - Foto: József Homoga - www.oslovma.hu

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.682756838489962.1073741923.147596498672668&;type=1

Aktivisti Peštianskeho regiónu ZSM v Kóšpallagu

S predsedníčkou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbetou Hollerovou Račkovou a predsedníčkou Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) Ruženkou Egyedovou Baránekovou - Foto: (oslovma.hu)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/682184908547155

Utekajme, už ide!

Filmový klub OSMM / Slovenský inštitút v Budapešti

https://www.facebook.com/events/341377356043136/

Pred konferenciou ZSM „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“

Vážení záujemci o konferenciu „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“, Zväz Slovákov v Maďarsku v úsilí pokračovať v dialógu - po oživení tradície v roku 2011 - aj v tomto roku usporiada konferenciu pod názvom „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“.

Cieľom podujatia je o. i. zhodnotenie súčasnosti a načrtnutie perspektívy života slovenskej národnosti v Maďarsku, spoločné hľadanie odpovedí na najpálčivejšie otázky súčasnosti a budúcnosti našej Slovače. Účastníci konferencie sa budú venovať najmä postaveniu Slovákov v Maďarsku v kontexte nových pohľadov na starostlivosť Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí; plánom nového vedenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, problémom národnostného školstva; životu Slovákov v iných krajinách Európy a možnostiam mladej slovenskej inteligencie v Maďarsku, pričom zostane primeraný priestor aj na otvorenú výmenu názorov, na diskusiu.

Termín: 29. decembra (od 14. hodiny) a 30. decembra 2014

Miesto: Mlynky (Pilisszentkereszt)

V prípade záujmu Vás prosíme vyplniť pripojenú návratku a zaslať ju na túto e-mailovú adresu: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. "> Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. do 7. decembra 2014.

Ubytovanie a stravu hradí organizátor. Podujatie sa uskutoční s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Návratka

Meno a priezvisko:.....................................................................................................

Poštová adresa:..........................................................................................................

Telefón / Mobil:.........................................................................................................

E-mail:.......................................................................................................................

Rezervácia ubytovania a stravy:

29. december 2014 večera áno □ nie □

nocľah áno □ nie □

Archív-oSlovMa:

2011 - http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/584-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku

2012 - http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/183-archiv-politika-archiv-politika/896-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku

2013 - http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1099-konferencia-zsm-v-mlynkoch-ako-alej

„Verný Čech“, Slovák a diplomat Anton Straka (1893-1944)

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1014-aktualny-odkaz-antona-straku-1893-1944

Súbeh o štipendium Antona Straku

Slovenská samospráva XIV. obvodu Budapešti (Zugló) vypisuje súbeh o štipendium A. Straku, určené pre študujúcu mládež vo veku od 15 do 26 rokov. Súbeh sa vzťahuje na školský rok 2014/2015. Samospráva môže udeliť dvom študentom štipendium v hodnote 80 tisíc forintov, rozdelené na 10 mesiacov.

Podmienky:

Uchádzači môžu byť poslucháčmi denného štúdia, dobre ovládajúci slovenský jazyk,

- musia preukázať aktivitu v kultúrnej oblasti našej národnosti, alebo kontakt s nejakou slovenskou inštitúciou či samosprávou v Maďarsku,

- sú ochotní podpísať zmluvu o spolupráci s našou samosprávou a zapojiť sa do jej činnosti,

- nemôžu paralelne čerpať iné slovenské štipendium.

Prihláška musí obsahovať:

- podrobný životopis v slovenskom jazyku s uvedením sociálnych pomerov,

- samostatne zostavený formulár s dôležitými osobnými údajmi v maďarčine (meno, bydlisko, štúdium, navštevovaná inštitúcia, kontaktné adresy spolu s telefónom, atď...),

- kópiu indexu alebo žiackej knižky, t. j. študijných výsledkov za posledný školský rok,

- potvrdenie o doterajšej spolupráci so Slovákmi v Maďarsku (od miestnych samospráv, spolkov a pod...),

- ak ide o bývalého štipendistu našej samosprávy, hodnotenie svojej práce v našom zbore a návrhy týkajúce sa ďalšej spolupráce,

- krátky popis záujmovej činnosti uchádzača, jeho ďalšie plány viažuce sa predovšetkým k národnostnej oblasti, života Slovákov v Maďarsku.

Termín odoslania prihlášok do 15. decembra na adresu: Slovenská samospráva Zugló-Budapešť - Zuglói Szlovákok Önkormányzata, 1144 - Budapest, Csertő park 2/a, resp. mailom na adresu Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. .

Biblia preložená už aj do východniarčiny a rómskeho jazyka

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/984/biblia-prelozena-uz-aj-do-vychodniarciny-a-romskeho-jazyka

Kalamita v Česku aj Maďarsku: Mrznúci dážď a poľadovica spôsobili chaos v doprave

http://www.cas.sk/clanok/301109/kalamita-v-cesku-aj-madarsku-mrznuci-dazd-a-poladovica-sposobili-chaos-v-doprave.html

Mrznúci dážď spôsobil na viacerých miestach Maďarska kritickú situáciu

1. decembra 2014 - (tasr)

Na viacerých miestach Maďarska sa pri mrznúcom daždi vytvorila kritická situácia. Viaceré cesty uzatvorili kvôli popadaným konárom a vyvráteným stromom, v niekoľkých obciach bola prerušená dodávka elektriny. Najviac problémov zaznamenali v Budapešti na budínskej strane, v Pilíšskych vrchoch, ako aj v lesných oblastiach Peštianskej a Hevešskej župy. V obciach Mlynky (Pilisszentkereszt) a Huť (Pilisszentlélek) museli zabezpečiť dodávku elektriny generátormi, elektrické vedenie sa totiž trhalo pod ťarchou námrazy. V nadmorských výškach nad 400 metrov sa tvorila námraza aj na cestách. Na železničných tratiach do Miškovca a Ceglédu meškali vlaky 15-30 minút.

Neflirtujte, znásilnia vás!

Drsný odkaz maďarskej polície - Kampaň na zvýšenie povedomia o znásilneniach zašla priďaleko...

http://www.cas.sk/clanok/301094/drsny-odkaz-madarskej-policie-neflirtujte-znasilnia-vas.html

Merkelová navštívi Maďarsko pred hlasovaním o sankciách

http://www.hlavnespravy.sk/welt-am-sonntag-angela-merkelova-vo-februari-navstivi-madarsko/456851

Zatvorili závod Nokie v Komárome

http://www.teraz.sk/ekonomika/zavod-nokia-v-madarsko-komarom/108494-clanok.html

Väzňom vo Vacove želá dobré ráno väzenská rozhlasová stanica

1. decembra 2014 - (tasr)

Väzni v severomaďarskom meste Vacov (Vác) 1. decembra ráno o 5.00 h počuli prvú zvučku väzenského rozhlasu, ktorý im bude želať každý deň dobré ráno. Informoval o tom spravodajský server VS.hu s tým, že program rádia a moderovanie pripravujú väzni sami. Denne bude rozhlas vysielať dve hodiny. V programe zaznie hudba k telocviku. Medzi témami, s ktorými sa budú redaktori zaoberať, bude predstavenie ľudských osudov, ale aj magazín životného štýlu. Ak sa tento pilotný projekt osvedčí, väzenské rozhlasy zavedú aj vo viacerých nápravnovýchovných ústavoch v Maďarsku, uzatvára VS.hu.

Áder v Hanoji: Maďarsko postaví na vietnamskej Červenej rieke čističku

http://www.hlavnespravy.sk/ader-v-hanoji-madarsko-postavi-na-vietnamskej-cervenej-rieke-cisticku/453383

Orbán v Soule: Európa má šancu byť pod novým vedením znova úspešnou

http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-soul-europa/108115-clanok.html

Bývalý poslanec SaS Szilárd Somogyi: Chcem presadiť autonómiu južného Slovenska, praje tomu aj EÚ

http://www.topky.sk/cl/100535/1441717/Byvaly-Sulikov-poslanec-sokuje--Chcem-presadit-autonomiu-juzneho-Slovenska--praje-tomu-aj-EU-

Orbánov nútený výpredaj

27. novembra 2014 - (Trend)

V roku 2011 zaviedlo Maďarsko daň z tržieb obchodníkov. Nie všetkých, len tých, ktorí „nadmerne profitujú“ z predaja, ako to vysvetlil premiér Viktor Orbán. Reťazec so športovým oblečením Hervis napadol túto daň ako diskriminačnú (vzťahovala sa hlavne na veľké zahraničné reťazce) a vo februári tohto roka svoj spor s maďarským daňovým úradom vyhral. Nález však nie je záväzný, keďže EÚ nemá vplyv na dane členských krajín a Európska komisia porušovanie pravidiel neriešila. V. Orbán sa osmelil a zvyšuje ďalší poplatok: za potravinovú bezpečnosť. Odvíja sa takisto od tržieb a pre najväčšieho obchodníka, Tesco, narastie 30-násobne. Reťazce navyše nesmú vykazovať stratu: po dvoch stratových rokoch nútene skončia. Vláda je totiž presvedčená, že svoje výsledky kamuflujú. Vyšší poplatok začne platiť od januára, na vykázanie zisku majú reťazce, ktoré zvažujú aj odchod z krajiny, tri roky. Domáce predajne sú prevádzkované separátne a vyšším poplatkom sa vyhnú.

Fidesz podporuje zákaz nedeľného predaja

1. decembra 2014 - (sita)

Maďarská vládna strana Fidesz 1. decembra oznámila, že podporuje prijatie legislatívy, na základe ktorej by museli v krajine zostať počas nedieľ zatvorené takmer všetky obchody. Šéf parlamentného klubu strany Antal Rogán sa vyjadril v prospech návrhu zákona predloženého koaličnými kresťanskými demokratmi s cieľom zbaviť zamestnancov povinnosti pracovať v nedeľu, hoci sa predpokladajú výnimky v prípade menších potravinárstiev alebo počas obdobia predvianočných nákupov. Zákaz tak zrejme poškodí veľké siete supermarketov, ktoré majú prevažne zahraničných vlastníkov. Maďarský minister hospodárstva Mihály Varga predtým vyhlasoval, že so zámerom nesúhlasí, keďže jeden z piatich Maďarov chodí nakupovať práve v nedeľu. Obchodné siete varovali, že schválenie zákazu môže mať za následok zrušenie 15 000 až 20 000 pracovných miest.

Ako počujú Maďarov Slováci?

Výslovnosť maďarských mien a maďarská abeceda

http://balazsova.blog.sme.sk/c/273579/Vyslovnost-madarskych-mien-a-madarska-abeceda.html

Oprava:

http://balazsova.blog.sme.sk/c/369924/oprava-clanku-vyslovnost-madarskych-mien-a-madarska-abeceda.html

Z maďarských verejnoprávnych médií prepustia ďalších 100-200 ľudí

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-verejnopravne-media/107909-clanok.html

Index šťastnej planéty

http://www.zivica.sk/en/clanky/zijeme-na-stastnej-planete

Prekvapí vás, kde skončilo Slovensko? Toto sú najšťastnejšie krajiny sveta

http://aktualne.atlas.sk/print.xml?path[article]=prekvapi-vas-kde-skoncilo-slovensko-toto-su-najstastnejsie-krajiny-sveta

Polícia v Budapešti zadržala sedem rokov hľadaného Čecha

http://www.teraz.sk/zahranicie/policia-budapest-cech-hladany/107974-clanok.html

V Maďarsku pokračoval súdny proces so Slovákom Jozefom R.

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-jozef-rohac-sud/107864-clanok.html

Zomrel muž, ktorý sa podpálil a vbehol do centrály polície v Budapešti

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-muz-upalenie-smrt/107855-clanok.html

Fideszu hrozí strata ústavnej väčšiny

27. novembra 2014 - (Ivan Drábek - Pravda)

„Oni už žijú lepšie. A vy?” pýtali sa opoziční socialisti pred jarnými parlamentnými voľbami na bilbordoch zobrazujúcich oligarchu Lajosa Simicsku a premiéra Viktora Orbána. Starí priatelia sa medzičasom rozkmotrili a Simicska zvažuje, že by mohol kandidovať v doplňujúcich voľbách, v ktorých vládny Fidesz môže prísť o ústavnú väčšinu. - Za štyri a pol roka, čo je pri moci, Viktor Orbán presadil novú ústavu a potom, podľa aktuálnej potreby, ju päťkrát pozmenil. Maďarský premiér si navykol na pohodlný politický život s dvojtretinovou parlamentnou väčšinou. Zrazu mu však hrozí jej strata. Do štvrť roka ho o ňu môže pripraviť jeho dávny priateľ, veľkopodnikateľ Lajos Simicska.

Pokojné obdobie, o ktorom hovoril Orbán po nedávnom závere supervolebnej sezóny, sa chýli ku koncu. Jeho Fidesz v uplynulú nedeľu utrpel ponižujúcu porážku v doplňujúcich voľbách v jednom z budapeštianskych obvodov a už vo februári ho čaká ďalšia skúška síl. V západomaďarskom Veszpréme sa musí pobiť o parlamentné kreslo, ktoré predčasne opustil nový eurokomisár Tibor Navracsics. Ak ho neobháji, stratí ústavnú väčšinu. Aj bez nej síce Orbánova vláda môže doslúžiť do jari 2018, keď vyprší jej mandát, bude však musieť lavírovať medzi „nášľapnými mínami“, ktoré nastražila pre prípad, že k moci príde niekto iný. So zámerom zviazať ruky nasledujúcim vládam totiž maďarský premiér spojil prijímanie nezvyčajne mnohých zákonov a vymenúvanie šéfov kľúčových inštitúcií s dvojtretinovou parlamentnou väčšinou. Samozrejme, v neposlednom rade v nadchádzajúcich doplňovacích voľbách pôjde aj o to, zachovať si privilégium stanoviť volebné pravidlá podľa svojich potrieb, čo Fidesz naposledy naplno využil.

K náročnému testu sa Fidesz blíži v nedobrej kondícii. Podľa čerstvého prieskumu agentúry Tárki jeho preferencie za posledný mesiac dramaticky klesli z 37 na 25 percent. V novembrovom prepade sa už odzrkadlil zámer zdaniť internet, od čoho pod tlakom masových protestov napokon vláda ustúpila, ako aj korupčné škandály, pre ktoré USA zaradili na čiernu listinu nežiaducich osôb šesť vysokých maďarských vládnych predstaviteľov vrátane šéfky daňového a colného úradu. Orbán už šesť týždňov čelí desaťtisícovým protivládnym demonštráciám, aké od príchodu moci ešte nezažil.

Napínavý súboj o rozhodujúce parlamentné kreslo o nečakanú zápletku obohatil niekdajší pokladník Fideszu Simicska. Tento šestnásty najbohatší Maďar (podľa čerstvého rebríčka magazínu Forbes má majetok v hodnote 150 miliónov eur) sa po jarných parlamentných voľbách dostal do konfliktu s Orbánom a inými záujmovými skupinami, ktoré premiér začal na jeho úkor preferovať. O čo menej štátnych objednávok dostáva Simicskova stavebná firma, s o to menším zápalom slúži Fideszu jeho mediálne impérium, ktoré malo dlho povesť hlásnych trúb vlády.

Orbánov kamarát z gymnázia i vysokej školy mu včera nečakane hodil rukavicu. „Vážne uvažujem o tom, že budem kandidovať vo voľbách vo Veszpréme,” povedal pre portál Origo Simicska, ktorý sa v lete usadil neďaleko Veszprému. „Oslovili ma a ja si to celé premyslím,“ dodal. Origo predpovedá, že kandidovať bude zrejme ako nezávislý, proti uchádzačovi z Fideszu. „Vstupom Simicsku do politiky sa otvorí nová kapitola jeho vojny s Orbánom. Ak vyhrá, stane sa jazýčkom na váhach v otázke dvojtretinovej parlamentnej väčšiny Fideszu,“ dodáva portál.

Podpredseda Fideszu ostro kritizoval kolegov kvôli naháňaniu majetku

„Je potrebná sebakontrola a trocha občianskej cnosti: nemali by chodiť na poľovačky ani nosiť miliónové hodinky.“

http://www.teraz.sk/zahranicie/podpredseda-fidesz-hyrenie/108625-clanok.html

Podpora Fideszu veľmi výrazne poklesla

26. novembra 2014 - (tasr)

Popularita maďarských vládnych strán Fidesz a Kresťanskodemokratická ľudová strana (KDNP) v novembri výrazne klesla, s najväčšou pravdepodobnosťou v dôsledku politických konfliktov na domácej i zahraničnej scéne v uplynulých týždňoch. Konštatoval to inštitút Tárki, podľa ktorého v tomto mesiaci mierne stúpla podpora opozičných strán. Podľa agentúry MTI v prieskume inštitútu Tárki, ktorý vykonali v období od 13. novembra do 23. novembra na vzorke 1600 respondentov, vládny blok Fidesz-KDNP podporilo 25 percent opýtaných, o 12 percent menej než v októbri. Vzhľadom na veľkosť tábora priaznivcov Fideszu-KDNP takýto pomer znamená veľmi výrazný pokles popularity, náskok vládnych strán však napriek tomu zostáva veľký, píše sa v analýze Tárki. Podpora ultrapravicovej strany Jobbik stúpla o jedno percento na 12 percent, Maďarská socialistická strana (MSZP) si zachovala 11-percentnú podporu a Demokratická koalícia (DK) dosiahla rovnakú úroveň ako v októbri - tri percentá. Ochranárska strana Politika môže byť iná (LMP) si polepšila o jedno percento na tri percentá. Hnutie Spolu-PM (Együtt-PM) získalo dvojpercentnú podporu, takisto si polepšilo o jedno percento. Výraznú zmenu zaznamenal prieskum Tárki v prípade nerozhodnutých voličov, ktorých počet stúpol v novembri na 44 percent z októbrových 34 percent.

Fideszu po demonštráciách klesajú preferencie

http://www.hlavnespravy.sk/v-madarsku-fideszu-po-demonstraciach-klesaju-preferencie-zasadne-predsednictvo/450509

Jobbik protestoval proti forme konverzie devízových úverov domácností

http://www.hlavnespravy.sk/jobbik-protestoval-proti-forme-konverzie-devizovych-uverov-domacnosti/455739

Maďarsko tlačí na RTL, daň z reklamy chce zvýšiť na 50 %

http://www.mediaguru.cz/2014/11/madarsko-zvysuje-tlak-na-rtl-dan-chce-zvysit-na-50/#.VHSLEmcQOa6

Maďarská vláda schválila ďalší bankový unikát

http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii-126/madarska-vlada-schvalila-dalsi-bankovy-unikat-636942

Maďarska centrálna banka nezmenila kľúčovú úrokovú sadzbu

http://www.teraz.sk/ekonomika/madarsko-centralna-banka-sadzba/107817-clanok.html

Ako (ne)prejesť dôchodky

25. novembra 2014 - (Vladimír Baláž - Sme)

Maďarská aj poľská vláda siahli na peniaze v druhom pilieri v snahe znížiť deficit verejných financií. Ten však v oboch krajinách ďalej rastie a nasporené peniaze sa prejedli. Keď Viktor Orbán vyhral v roku 2010 v Maďarsku voľby, čakalo na neho viacero ťažkých úloh. Jednou z najťažších bola otázka, ako znížiť verejný dlh, ktorý po osemročnej vláde socialistov narástol na 81 percent HDP. Krajina stála pred bankrotom. Namiesto zdĺhavých a nepopulárnych štrukturálnych reforiem sa Orbán rozhodol pre rýchle a zdanlivo bezbolestné riešenie. Na zníženie dlhu použije prostriedky našetrené v druhom pilieri, ktorý v Maďarsku úspešne fungoval od roku 1998. Za dvanásť rokov narástli aktíva sporiteľov z nuly na jedenásť miliárd eur, čo činilo desať percent maďarského hrubého domáceho produktu. Viktor Orbán dal sporiteľom v druhom pilieri ponuku, ktorá sa nedala odmietnuť: - Buď vystúpia z druhého piliera a svoje úspory prenesú do Sociálnej poisťovne. Tieto prostriedky potom budú zohľadnené vo výplate dôchodku zo Sociálnej poisťovne. Ako bonus si môžu sporitelia vybrať nezdanené výnosy presahujúce infláciu. Ak pri investovaní nejaké peniaze stratili, stratu im preplatí štát. - Alebo v druhom pilieri zostanú, no zaplatia daň vo výške desať percent a okrem toho sa im už od dátumu rozhodnutia nebudú do štátneho dôchodku počítať odpracované roky. A navyše budú z vymeriavacieho základu odvádzať na dôchodok o dve percentá viac ako doteraz. To bol jasný signál najmä mladým sporiteľom, ktorí pred sebou majú ešte dlhé obdobie sporenia. Ponuka, ktorá sa nedala odmietnuť, zaúčinkovala. Z celkového počtu tri milióny členov druhého piliera sa pre prevod peňazí do štátneho systému rozhodlo 96,8 percenta. Vláda to komentovala výrokom, že „verejný záujem zvíťazil nad súkromným”. Uvedených jedenásť miliárd eur síce pomohlo, ale aj keď činilo desať percent HDP, dlh sa znížil len o štyri, na hodnotu 77 percent HDP. Prečo? Vláda medzitým narobila nové dlhy. Peniaze určené na budúce dôchodky sa z veľkej časti jednoducho prejedli. V roku 2013 sa na podobný krok podujala poľská vláda. Dôvodom bol nárast verejného dlhu a nutnosť získať prostriedky na jeho zníženie. Poľský verejný dlh nebol, mimochodom, nijako veľký. S hodnotou 54,4 percenta HDP za rok 2012 bol podstatne menší ako ten maďarský. Poľsko však prijalo (nepochybne dobre mienené) pravidlá o limitoch verejného dlhu na úrovni 60 percent HDP. Keď bolo jasné, že limit sa čoraz viac blíži, poľská vláda hľadala peniaze tam, kde boli po ruke a v dostatočnom množstve. Z druhého piliera previedla do štátneho vlastníctva vládne dlhopisy, ktoré tvorili polovicu majetku sporiteľov v druhom pilieri. Štát sa obohatil o 37 miliárd eur. Poľský deficit verejných financií (4,0 percenta HDP v roku 2013) by sa tak mohol prehupnúť do plusu 4,6 percenta HDP v roku 2014. Poľský druhý pilier patril v strednej a východnej Európe k najstarším a čo do objemu aktív (73 miliárd eur) bol aj najväčším. Poľská vláda okrem toho previedla do Sociálnej poisťovne aktíva sporiteľov, ktorí mali menej ako desať rokov do dôchodku. Toto opatrenie sa dotýka približne 1,2 percenta sporiteľov. Ostatným 14 miliónom bol ponúknutý „dobrovoľný výstup”. Propaganda asi zaúčinkovala. Podľa nedávneho prieskumu by za nových podmienok v druhom pilieri zostalo len 12 percent sporiteľov. Väčšinou vzdelaných ľudí s dobrým príjmom. Ako cukrík sporiteľom poľská vláda sľúbila to isté, čo sľúbil Maďarom Viktor Orbán: že takto skonfiškované peniaze zohľadní vo výške ich dôchodku z verejných zdrojov. Poľský príbeh poukazuje na fakt, ako dobre mienené pravidlá o rozpočtovej zodpovednosti vytvárajú pre vlády perverzné pohnútky na zhabanie majetku sporiteľov v druhom pilieri. Mimochodom, napriek zhabaným úsporám aj poľský verejný dlh stále rastie. Podobne ako v Maďarsku aj v Poľsku sa znárodnené dôchodky prejedajú. Maďarská aj poľská vláda sporiteľov ubezpečili, že výška zhabaných úspor sa vraj premietne do výšky štátneho dôchodku. Ani jedna vláda však sporiteľom nepovedala, kde na takýto krok vezme peniaze v čase, keď populácia bude rýchlo starnúť a nápor na verejné zdroje bude oveľa väčší ako dnes. Pikantné na maďarskom a poľskom príbehu je, že znárodnenie úspor naplánovali a realizovali politici, ktorí sa radi označovali za „pravicových reformátorov”. Lenin by sa v ich spoločnosti necítil zle. Na Slovensku len môžeme dúfať, že ústavný zákon o ochrane úspor druhom pilieri nakoniec prijmeme. Podľa možnosti čím skôr.

Štátne občianstvo SR získali v minulom roku najviac Ukrajinci a Srbi

26. novembra 2014 - (tasr)

V roku 2013 získalo štátne občianstvo Slovenskej republiky až 70 Ukrajincov, 67 Srbov a 24 štátnych príslušníkov Českej republiky. Štátne občianstvo SR získali aj desiati cudzinci, ktorí sa zaslúžili o významný prínos pre Slovenskú republiku vo vedeckej, technickej, kultúrnej či sociálnej oblasti. Konštatuje to Súhrnná správa o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky SR za rok 2013, ktorú dnes vláda vzala na vedomie. SR udelila v roku 2013 štátne občianstvo 296 osobám zo 44 krajín. Ako informuje súhrnná správa, občianstvo bolo udelené 144 mužom a 152 ženám. Ďalších 64 osôb získalo štátne občianstvo SR napr. voľbou podľa platnej medzinárodnej zmluvy. Súhrnná správa o stave plnenia úloh, zámerov a cieľov migračnej politiky SR za rok 2013 sa venuje aj oblasti získavania ekonomických migrantov. V tejto časti konštatuje, že SR udelila v roku 2013 osem modrých kariet EÚ, ktorá vysokvalifikovaným cudzincom z tretích krajín umožňuje prechodný pobyt za účelom zamestnania na Slovensku. Od augusta 2011, keď bola schválená Migračná politika SR s výhľadom do roku 2020, bolo udelených celkovo 15 modrých kariet EÚ cudzincom najmä z Ruskej federácie, Ukrajiny, Číny a Sýrie. V prípade prijímania ekonomických migrantov zaznamenalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) individuálny záujem ukrajinských lekárov a zdravotníckych zamestnancov o prácu v zariadeniach na východnom Slovensku, najväčší záujem je o pozíciu zubného lekára a technika. Materiál takisto konštatuje, že najväčšia slovenská prepravná spoločnosť sa preorientovala z náborov na ukrajinskom pracovnom trhu na Bulharsko a Rumunsko, pracovníkov z Rumunska využívajú aj slovenské automobilky. Materiál prináša hodnotenie rozpracovaných úloh, ktoré súvisia so schválenou migračnou politikou SR. V dokumente sa uvádza aktuálny stav plnenia 130 opatrení, k implementácií ktorých sa zaviazali ministerstvá, ale aj Štatistický úrad SR a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Takmer polovica opatrení (64) patrí do kompetencie Ministerstva vnútra SR.

Rumunskú vládu opúšťa strana etnických Maďarov

27. novembra 2014 - (sita/reuters)

Koaličnú vládu rumunského premiéra Victora Pontu vo štvrtok oficiálne opúšťa strana obhajujúca záujmy maďarskej menšiny. Podľa jej lídra Hunora Kelemena sa Demokratický zväz Maďarov v Rumunsku (UMDR) rozhodol reagovať na výsledky nedávnych prezidentských volieb, ktoré sa skončili porážkou premiéra. Strana tak potvrdila slová novozvoleného prezidenta a Pontovho premožiteľa Klausa Iohannisa. Ten v rozhovore pre agentúru Reuters avizoval čoskorý rozpad vlády a predčasné voľby v budúcom roku. Vláda však aj po odchode UMDR má v parlamente väčšinu. Prekvapivým víťazom druhého kola rumunských prezidentských volieb sa stal Iohannis, ktorý pôsobí ako starosta transylvánskeho mesta Sibiu. Jeho porazený super Ponta je rumunským premiérom od roku 2012. Jeho pôsobenie na čele 20-miliónovej krajiny poznamenali ostré spory s dosluhujúcim prezidentom Traianom Basescom, ktorý musel pred dvoma rokmi čeliť referendu o predčasnom ukončení mandátu. Pontova vláda sa aj preto dostala pod paľbu kritiky zo strany EÚ.

Ponta: Nechcem prerušiť spoluprácu s Demokratickým zväzom Maďarov v Rumunsku, jej odchod z koalície ma neprekvapil

http://www.hlavnespravy.sk/vladu-premiera-pontu-oslabil-odchod-koalicneho-partnera/453951

Maďarská babička prišla o občianstvo, zažaluje Slovensko

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/893386-madarska-babicka-prisla-o-obcianstvo-zazaluje-slovensko/

Polícia v Peštianskej župe zadržala podozrivého z dvojnásobnej vraždy

27. novembra 2014 - (tasr)

Maďarská polícia zadržala dnes na území Peštianskej župy 21-ročného muža podozrivého zo stredajšej dvojnásobnej vraždy v Százhalombatte, informoval spravodajský server Hír24. ´ Muža nahlásil miestny obyvateľ po tom, čo polícia ešte v stredu popoludní identifikovala pravdepodobného vraha a zverejnila jeho popis aj s fotografiou. Vrah zabil 57-ročnú ženu a jej 65-ročného manžela v rodinnom dome v Százhalombatte, 30 kilometrov juhozápadne od Budapešti. Okolnosti a dôvod vraždy polícia nezverejnila.

Divadlo Thália si premiérou hry Liliom pripomenie 45 rokov činnosti

http://www.teraz.sk/kultura/divadlo-thalia-premiera-hry-liliom-vyroc/107665-clanok.html

Orbánovi sa pomaly rúca dvojtretinová väčšina v parlamente

http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-parlament-vacsina/107547-clanok.html

Tisíce demonštrujúcich pedagógov žiadalo odstúpenie premiéra Orbána

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-demonstracia-ucitelia/107447-clanok.html

Budapešť - Muž sa podpálil a vtrhol na políciu

http://www.cas.sk/clanok/300244/horor-u-nasich-susedov-muz-sa-podpalil-a-vtrhol-na-policiu-je-vo-vaznom-stave.html

Orbán chce od potravinových reťazcov do 6 % z ich tržieb

http://www.teraz.sk/ekonomika/orban-potravinove-retazce-poplatky/107508-clanok.html

Ťažké časy pre obchodné reťazce v Maďarsku

http://www.euractiv.sk/potravinarstvo/clanok/tazke-casy-pre-obchodne-retazce-v-madarsku-023124

Prezident János Áder: Neexistuje kolektívna vina a vinný národ, sú iba vinní politici

http://www.teraz.sk/zahranicie/ader-madarsko-kolektivna-vina/107240-clanok.html

Podpora Fidesz-u klesla, počet nerozhodných maďarských voličov stúpol

http://www.hlavnespravy.sk/ipsos-podpora-fidesz-u-klesla-pocet-nerozhodnych-madarskych-volicov-stupol/446111

Orbán v Nemecku: EÚ potrebuje obnovenú politiku, nemá ju kto robiť

http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-nemecko-eu/107292-clanok.html

Orbán prosí spojencov o pomoc s presadzovaním maďarských záujmov

http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-spojenci-pomoc/107174-clanok.html

Maďarom sa bude ťažšie umývať

Zvýšenie „ekologickej“ dane na kozmetickú produkciu, vrátane mydla a šampónov...

http://www.hlavnespravy.sk/madarom-sa-bude-tazsie-umyvat/444351

Maďari menia zákony, nadnárodné supermarkety hrozia odchodom

http://www.webnoviny.sk/ekonomika/clanok/891836-madari-menia-zakony-nadnarodne-supermarkety-hrozia-odchodom/

Otvorené otázky vo vzťahu s USA chce Maďarsko čo najskôr urovnať

http://www.teraz.sk/ekonomika/otvorene-otazky-vztah-usa-madarsko/107569-clanok.html

Fidesz stráca, Jobbik stúpa

V Maďarsku dnes nedominuje politika jednej strany, ale vôľa jedného človeka.

20. novembra 2014 - (Štefan Markuš - Pravda)

Popularita strany Fidesz klesá a počet sympatizantov Jobbiku narastá. Proces možno prirovnať ku spojeným nádobám. Podpora tretej vlády Viktora Orbána sa výrazne znížila po nedávnych demonštráciách proti zavedeniu internetovej dane. Ukázalo sa, že približne dve tretiny protestujúcich nemali prepojenie na politické strany. Navyše iba 21 percent protestujúcich sa hlásilo k nejakej politickej strane: k Jobbiku 8 percent, k SpoluPM 6,6, k Fideszu 4, k DK 0,9, k MSZP 0,8 a k LMP 0,6 percenta. Čísla sú zaujímavé, lebo prvýkrát dokazujú anonymnú nespokojnosť prívržencov Fideszu. Obamov „čierny zoznam” vysokých Orbánových úradníkov, ktorým zakázali vstúpiť na pôdu USA, na popularite Fideszu nepridal. Pred zverejnením tohto zákazu sa obľúbenosť vládnej strany v polovici októbra pohybovala na úrovni 32, počiatkom novembra však klesla na 29 percent. Prieskum u tých istých respondentov ukázal, že maďarská verejnosť promptne reaguje na kritiku zo zahraničia. Orbán už dlhšie nepredkladá nové témy a jeho prejavy sú opakovaním starých fráz. Pôvodná koncepcia „spoločnosti zakotvenej na práci” v praxi nefunguje a vníma sa ako predlžovanie agónie beznádeje. Politológovia tvrdia, že fungovanie terajšej vlády výrazne závisí od rozhodnutí premiéra. Bez neho sa nič neudeje a o problémoch sa verejne nediskutuje. Bezradnosť Orbánovho kabinetu ilustruje prípad, keď premiér bol na návšteve svojej dcéry vo Švajčiarsku. Činnosť vlády sa vtedy sparalizovala. Zodpovední úradníci nekonali, ani keď sa na Alžbetinom moste zišlo tridsaťtisíc protestujúcich. Ministerskí úradníci sú dnes podnájomníkmi predsedu vlády. On sa na politických oponentov usmieva. V médiách málokedy odpovie na zmysluplnú otázku komentátora. Ukazuje sa, že v Maďarsku vymizol ľudský prístup pri riešení spoločenských problémov. Orbán nie je typ politika, s ktorým sa možno dohodnúť na kompromise. Je vodcom, ktorý svojim vlastným postupne stavia zákerné pasce. Svedčí o tom častá výmena funkcionárov na vysokých postoch. V Maďarsku dnes nedominuje politika jednej strany, ale vôľa jedného človeka. Ildikó Lendvaiová, bývalá politička Maďarskej socialistickej strany (MSZP), vyhlásila, že opozičné strany, okrem Jobbiku, nie sú schopné diskutovať s občanmi ani na sociálnych sieťach, kde sa výrazne ovplyvňuje verejná mienka. Kritizuje postoje svojej bývalej strany, že prehrala opakované komunálne voľby v meste Ózd, kde pred ôsmimi rokmi získali dvojtretinovú väčšinu. Tentoraz Jobbik dosiahol - aj pomocou voličov MSZP - podobný výsledok. Miestny predseda strany vyhlásil, že ľavičiari v Ózde natoľko nenávidia Fidesz, že uprednostnili radšej kandidáta Jobbiku. Analytik agentúry Political Capital lakonicky poznamenal: „Voliči MSZP chceli vidieť predovšetkým prepad Fideszu. Svojou nenávisťou však dosiahli iba prehru zdravého rozumu.” Ďalšou príčinou poklesu popularity Fideszu je sľúbená záchrana devízových dlžníkov. Ukázalo sa, že tento projekt je iba planý sľub. Problémom je mechanizmus zámeny švajčiarskych frankov na maďarské forinty. Banky presadili zásadu, že prepočty devízových pôžičiek sa musia uskutočniť podľa pohyblivého kurzu na trhu peňažných ústavov. Dlžníci už uverili odborníkom, ktorí predpovedali, že ak základná úroková sadzba bude časom narastať, potom sa aj hodnota úverov nevyhnutne zvýši. Takže platcovia zahraničných úverov neprerobili ani nezarobili. Z devízového dlžníka sa stal dlžník vo forintoch s pohyblivým kurzom. Orbánova vláda sarkasticky pripomína dlžníkom staré maďarské porekadlo: Tu máš nič, drž ho dobre! Smutnou realitou je, že Jobbik boduje aj pomocou bezmocných socialistov.

Potrebujeme novú e-diplomaciu

http://skopec.blog.sme.sk/c/369307/potrebujeme-novu-e-diplomaciu.html

Felvidék (Horná zem)

Televízny program - Štvrtok 27. 11. 2014 - 22.00 - Dvojka

Moja mama pochádza z juhu Maďarska. Ako potomok slovenských presídlencov prišla s rodičmi v roku 1947 na Slovensko, kde žil môj otec od narodenia ako slovenský Maďar. Keď sa stretli a stali sa rodičmi, museli sa dohodnúť, ako vyriešia,,otázku identity” v súvislosti s výchovou detí. S maminým presvedčením sme s bratom dostali slovenské školy - napokon, jej pôvodnú presídlenú rodinu najviac ťahala na Slovensko možnosť vzdelávať sa v materinskom jazyku. Po otcovi sme zase získali maďarskú národnosť. V časoch socializmu ich dohoda nič neznamenala. Citlivý bod sa však neskôr prejavil a chtiac-nechtiac siahal až k problému usporiadania povojnového Československa spojenému s nedobrovoľným presídľovaním Nemcov a Maďarov. Ľudia, ktorí zažili povojnové repatriácie, patria dnes k najstaršej generácii. O ich osudoch sa veľa nehovorí, táto dejinná etapa je aj pre ich potomkov stále zdrojom hlbokých emócií, predsudkov a národnostných vášní. Vo filme Felvidék (Horná zem) stihla niektorých pamätníkov navštíviť mladá dokumentaristka Vladislava Plančíková. Tiež pochádza zo slovenského juhu, preto najprv vyspovedala vlastnú rodinu, o pôvode ktorej sa chcela čo najviac dozvedieť. Nezávisle oslovila aj viacerých mladých ľudí, ktorí dnes žijú oveľa slobodnejšie. Jej filmová výpoveď môže pôsobiť trochu naivne, no je o to dôležitejšia. - (TV Oko - Eva Andrejčáková)

Rumunské BMW

Nemec ako prezident Rumunom neprekáža, no iné by to bolo, ak by šlo napríklad o Maďara.

20. novembra 2014 - (Peter Morvay - Sme)

Sibiu, po nemecky Hermannstadt, bolo hlavným mestom sedmohradských Sasov. Dodnes je centrom Nemcov v Rumunsku, hoci sa k nim v 150-tisícovom meste v roku 2002 hlásilo iba 2500 osôb, necelé dve percentá obyvateľov. Napriek tomu sa primátorom Sibiu v roku 2000 stal kandidát nemeckého menšinového spolku Klaus Johannis. O štyri roky ho znovuzvolili 89 percentami hlasov. Na čele mesta stál do nedele, keď ho zvolili za rumunského prezidenta. Vďaka nemu sa všetka moc v krajine nesústredí u jeho protikandidáta, premiéra Victora Pontu. Ten bol síce favoritom volieb, no vládne autoritársky v štýle Viktora Orbána. Na prvý pohľad to vyzerá na vyspelé demokratické cítenie a toleranciu rumunských voličov, že dokázali na čelo krajiny postaviť príslušníka menšiny. Podstatné však je, ktorej menšiny. Sedmohradských Sasov v krajine vždy vnímali pozitívne ako stelesnenie pracovitosti a spoľahlivosti, ako protiklad balkánskej mentality. Sibiu sa Johannis s výbornými kontaktmi v Nemecku veľmi vyplatil, zaistil investície, turistov i titul európskeho hlavného mesta kultúry. To, že je Nemec, je pre mnohých Rumunov sklamaných domácimi pomermi a vládnucou politickou elitou namiesto hendikepu skôr záruka kvality. „Keď si môžete vybrať, kúpite si Daciu alebo BMW?” vysvetľoval jeden z jeho voličov. A čo je asi ešte dôležitejšie, väčšinovým Rumunom nikto vytrvalo nevtĺka do hlavy, že Nemci sú ich odvekými nepriateľmi, čo len chcú zničiť ich štát. Nemec ako prezident im neprekáža, no iné by to bolo, ak by šlo napríklad o Maďara, nezávisle od jeho osobných kvalít. Na Slovensku je to vlastne podobné, príslušníka nemeckej menšiny sme tu už ako prezidenta mali.

Ako Orbánov režim odmeňuje verných

1. decembra 2014 - (Peter Morvay - Sme)

Nezávislé maďarské médiá v poslednom čase priniesli správy, ako blízki ľudia maďarského premiéra dokázali zbohatnúť. Protivládne demonštrácie vystrašili Viktora Orbána. Vyľakalo ho najmä to, že na ulicu vyšli mladí - ich doterajšia pasivita bola jednou z podmienok Orbánovho vládnutia. Maďarský premiér nariadil preorganizovať a posilniť propagandistický aparát vlády. Na starosti ho bude mať samostatný štátny tajomník a exhovorca vlády András Giró-Szász. Lenže práve nápadne rýchle zbohatnutie ľudí, akým je Giró-Szász, je jedným z dôvodov protestov. Portál hvg.hu minulý týždeň napísal, že známy majetok bývalého politológa už presiahol tri milióny eur. A za jeho zbohatnutím sú štátne zákazky, dotácie i to, že kupuje v Budapešti nehnuteľnosti od samosprávy výrazne pod cenu. Giró-Szász môže byť aj jedným z tých, ktorí sú na neverejnom zozname osôb so zákazom vstupu do Spojených štátov. Práve jeho nadácia sa zaplietla do vydierania amerických firiem pôsobiacich v Maďarsku. Je skrátka typickým príkladom toho, ako sa vypláca servilne slúžiť orbánovskému režimu. Zvyšok nezávislých maďarských médií sa v poslednom čase hemží správami o rastúcom majetku a na obdiv vystavovanom luxusnom živote vládnych politikov. Píše sa aj o cestách, ako k tomu prišli, napríklad prideľovaním miliónových dotácií sebe či svojim blízkym. Aby takéto nepríjemnosti zarazila, prepašovala vláda do návrhu rozpočtu paragraf, že na verejné peniaze pridelené vládnym činiteľom a ich príbuzným sa už nebude vzťahovať povinné zverejňovanie.

Maďari nevysielali udelenie cien. Tlačili, aby ju dostal Orbán

20. novembra 2014 - (Peter Morvay - Sme)

Cenu musí dostať Viktor Orbán, inak nespolupracujeme, odkázali do Prahy z Budapešti - Maďarská televízia ako jediná nevysielala odovzdávanie Cien Pamäti národa. Prekážal kritik súčasného režimu. - Známy český moderátor Marek Eben sa mýlil, keď v pondelok pri odovzdávaní Cien Pamäti národa tvrdil, že ním uvádzaný slávnostný program vysielajú naživo verejnoprávne televízie všetkých zúčastnených krajín. Cenu spoločnosti Post Bellum získalo päť hrdinov boja proti komunistickej totalite zo Slovenska, Česka, Nemecka, Poľska a Maďarska. Od nás ocenili kňaza Antona Srholca. - Maďarská televízia (MTV) totiž oslavu z pražského Národného divadla nevysielala. Maďarskí diváci o ňu neprídu, organizátori sa napokon dohodli s televíziou ATV. Úlohu verejnoprávnej splní nezávislá súkromná televízia. ATV však pre očakávané protivládne demonštrácie odovzdávanie odvysiela neskôr. „Dáme to zo záznamu v hlavnom vysielacom čase v nedeľu večer,” povedal SME šéf spravodajstva Szilárd Németh. MTV organizátori a ich partner Česká televízia tiež oslovili, po opakovaných urgenciách však odmietla. Svoj postoj Českej televízii nijako nevysvetlila. Post Bellum dostalo vyhýbavú odpoveď, že sa jej ceny nehodia do konceptu. Z Maďarska však organizátorov od začiatku upozorňovali, že bude veľmi ťažké presadiť do vysielania program, ktorý nezodpovedá ideológii premiéra Orbána. „Problematický mohol byť jeden z maďarských nominovaných a nakoniec tiež jeden z tohtoročných laureátov János Kenedi,” povedal SME Filip Hrubý z Post Bellum. „Niekoľko maďarských inštitúcií venujúcich sa historickému bádaniu nám, naopak, jasne naznačilo, že by medzi nominantmi, respektíve laureátmi mal byt Orbán a ak tam nebude, nemôžeme počítať s ich podporou a spoluprácou ani s podporou a spoluprácou maďarských médií,” dodal Hrubý. Takouto inštitúciou podľa neho bolo napríklad múzeum Dom teroru. To je blízke vládnej strane Fidesz a vyčítajú mu selektívny prístupu k histórii - snaží sa prikrášliť horthyovský režim a vyviniť Maďarov zo spoluzodpovednosti za holokaust a komunizmus. János Kenedi je naopak známy ako kritik orbánovského režimu i jeho snáh falšovať históriu a obmedzovať prístup k dokumentom niekdajšej komunistickej bezpečnosti. „Verejnoprávnu televíziu riadia z úradu premiéra, je to urážlivé, ale nie prekvapujúce,” komentoval postoj štátnej televízie Kenedi. Na dôvod odmietnutia sme sa pýtali aj MTV. Najprv odpovedali, že majú tisíce kolegov a ak im nespresníme, s kým česká strana rokovala, nemôžu nám pomôcť. Na doplnenú odpoveď sme do uzávierky nedostali odpoveď.

V americkom Kongrese odhalili bustu Václava Havla

Doteraz sa tejto pocty dostalo len trom zahraničným osobnostiam: Winstonovi Churchillovi, Raoulovi Wallenbergovi a Lajosovi Kossuthovi.

http://www.teraz.sk/zahranicie/americky-kongres-havel-busta/107037-clanok.html

Investície z Číny nahradia peniaze z fondov EÚ

Čínske peniaze by po roku 2020 mohli nahradiť fondy Európskej únie. Taká je predstava Slovenska, Česka alebo Maďarska.

http://www.aktuality.sk/clanok/265748/investicie-z-ciny-nahradia-peniaze-z-fondov-eu/

Orbán: Európa nemôže stráviť, že Rusko a Čína sú úspešnejší ako ona

http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/337357-orban-europa-nemoze-stravit-ze-rusko-a-cina-su-uspesnejsie-ako-ona/

Orbán: Nepribližujeme sa Rusku, ale sa od neho ani nevzďaľujeme

http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-rusko-unia-europska/107620-clanok.html

Putin vyzdvihol Maďarsko ako jedného z najvýznamnejších partnerov Ruska

http://www.hlavnespravy.sk/putin-vyzdvihol-madarsko-ako-jedneho-z-najvyznamnejsich-partnerov-ruska/443451

Maďarsko chce začať s ťažbou nekonvenčného plynu

http://ekonomika.sme.sk/c/7515188/madarsko-chce-zacat-s-tazbou-nekonvencneho-tzv-tight-gas-plynu.html

Maďarsko začne ťažiť bridlicový plyn. Zásoby má na 120 rokov

http://ekonomika.etrend.sk/svet/madarsko-zacne-tazit-bridlicovy-plyn-zasoby-ma-na-120-rokov.html

Lavrov: Maďarsko potvrdilo zámer postaviť časť plynovodu South Stream

http://ekonomika.sme.sk/c/7503737/lavrov-madarsko-potvrdilo-zamer-postavit-cast-plynovodu-south-stream.html

Maďari lákajú agentúru Medzinárodnú agentúru pre energiu, aby presídlila do Budapešti

http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/336813-madari-lakaju-agenturu-iea-aby-presidlila-do-budapesti/

Nitriansky súd zháňa Hedvigu

http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/nitriansky-sud-zhana-hedvigu-bude-chciet-obzalobu-madarcine.html

Hedvigy Malinovej sa pýtajú, či chce obžalobu v maďarčine

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/890471-hedvigy-malinovej-sa-pytaju-ci-chce-obzalobu-v-madarcine/

Kauza Varholíková: Experta pokarhali, toto sú dôvody

http://www.teraz.sk/zahranicie/eva-varholikova-sud-nehoda/107183-clanok.html

Varholíková chce napadnúť rozsudok maďarského súdu

http://www.pluska.sk/krimi/domace-krimi/este-nie-je-koniec-varholikova-chce-napadnut-rozsudok-madarskeho-sudu.html

V Maďarsku si každý môže povedať svoj názor, hovorí Fidesz na demonštrácie

http://hn.hnonline.sk/svet-120/v-madarsku-si-kazdy-moze-povedat-svoj-nazor-hovori-fidesz-na-demonstracie-636241

Proti Orbánovej vláde protestovalo 20.000 ľudí

V zahraničí vyšli do ulíc nespokojní Maďari v Berlíne, Londýne, Bristole, Bruseli a v Kitzbüheli... - aj v Békešskej Čabe, Miškovci, Pécsi, Debrecíne, Dunaújvárosi, Šoprone, Egri, Győri, Kecskeméte, Segedíne, Szolnoku, Keszthelyi, Szombathelyi i v iných maďarských mestách...

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-v-orban-protesty/106593-clanok.html

Video: http://media.monogram.sk/media/file?ac=tasr-vps&;fid=20141117/20141017-221216-959043-hi.mp4

Komunálne voľby

Informácie TASR o novozvolených primátoroch a starostoch

http://www.teraz.sk/komunalne-volby

Výsledky komunálnych volieb 2014

http://www.sme.sk/komunalne-volby/2014/vysledky/?ref=ttw

Pellegriniho zvolili za predsedu parlamentu, podporila ho aj opozícia

http://www.sme.sk/c/7513340/pellegriniho-zvolili-za-predsedu-parlamentu-podporila-ho-aj-opozicia.html

Profil Petra Pellegriniho

http://www.teraz.sk/slovensko/profil-peter-pellelgrini-kandidat-nrsr/107666-clanok.html

Profil Juraja Draxlera, nominovaného na post ministra školstva

http://www.teraz.sk/slovensko/profil-juraj-draxler-minister-skolstva/107667-clanok.html

Pavol Paška odstupuje z funkcie predsedu NR SR

http://www.teraz.sk/slovensko/pavol-paska-odstupuje-z-funkcie-predsed/106387-clanok.html

Futbal - Slovenská devätnástka porazila Maďarsko a potvrdila postup

http://sport.sme.sk/c/7496085/futbalisti-do-19-rokov-postupili-po-vyhre-30-nad-madarskom.html

Proruská propaganda útočí: Protesty v Strednej Európe organizuje USA

http://www.topky.sk/cl/10/1438969/Proruska-propaganda-utoci--Protesty-v-Cesku--Madarsku-a-u-nas-organizuje-USA-

Američania o Nežnej revolúcii: Tvrdé slová na adresu Zemana a Orbána

http://www.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/americania-neznej-revolucii-tvrde-slova-adresu-zemana-orbana.html

Prezidenti SR, Poľska, Nemecka a Maďarska položili veniec pri Bráne slobody

http://www.hlavnespravy.sk/prezidenti-sr-polska-nemecka-a-madarska-polozili-veniec-pri-brane-slobody/439289

Prezidenti V4 v Bratislave

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/336539-dobudovanie-juzneho-prudu-nie-je-v-zaujme-sr-a-ukrajiny-zhodli-sa-lajcak-a-porosenko/

Na November '89 si v Bratislave zaspomína šesť prezidentov

http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/kultura-skolstvo/na-november-89-si-v-bratislave-zaspomina-sest-prezidentov.html?page_id=328873

Ako sa valila lavína slobody?

http://www.sme.sk/c/7494482/ako-sa-valila-lavina-slobody-ako-padal-komunizmus.html

DUŠE KARPÁT - Krátka história podkarpatských Rusínov

http://www.webnoviny.sk/film-a-tv/clanok/890011-duse-karpat-kratka-historia-podkarpatskych-rusinov/

Maďari sa preriekli. Skutočný záujem o Slovenské elektrárne majú Rusi

http://www.aktuality.sk/clanok/266096/madari-sa-preriekli-skutocny-zaujem-o-slovenske-elektrarne-maju-rusi/

Maďari chcú elektrárne so všetkými rizikami

http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/337063-madari-chcu-elektrarne-so-vsetkymi-rizikami/

Predseda SNS Andrej Danko: Hrozí, že vplyv na Gabčíkovo získa Budapešť

http://www.teraz.sk/slovensko/gabcikovo-orban-budapest-sns-danko/107323-clanok.html

Slovnaft s maďarským MVM majú záujem o Slovenské elektrárne

http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/336926-slovnaft-s-mvm-maju-tiez-zaujem-o-slovenske-elektrarne/

SNS je znepokojená záujmom maďarského MOL-u o akcie elektrární

http://www.teraz.sk/ekonomika/sns-elektrarne-mol/106069-clanok.html

Slovenské elektrárne chcú prekvapujúco Maďari

http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/slovenske-elektrarne-chcu-prekvapujuco-madari-636522

Maďari chcú slovenské atómky, popierajú ruské záujmy v pozadí

20. novembra 2014 - (Daniela Krajanová - ekonomika.sme.sk)

Talianskemu Enelu sa hlási ďalší záujemca o tunajšie elektrárne. Dokopy by už mali byť aspoň štyria. - Slovenské elektrárne a s nimi aj atómky v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach by chceli ovládnuť firmy s maďarskými koreňmi. Tamojšia plne štátna energofirma MVM Group a Slovnaft z portfólia skupiny MOL s takmer tretinovým podielom maďarského štátu prejavili záujem o 66 percent akcií v elektrárňach. Talianskemu Enelu poslali nezáväznú ponuku. Slovnaft na elektrárňach láka obchodný potenciál elektriny, ktorú by mohli vyrábať dostavané jadrové bloky v Mochovciach. Najprv si preverí, v akej situácii sa dostavba nachádza. „Chceme tam urobiť technický audit, chceme vidieť, čo sa doteraz udialo a čo treba ešte urobiť, aby sme to riadne a včas dokončili,“ povedal šéf Slovnaftu Oszkár Világi.

Hodnota elektrární

Problém s dostavbou Mochoviec tkvie v číslach. Nikto presne nevie, koľko sa na stavbe preinvestovalo, koľko sa ešte bude musieť investovať, čo je kľúčová informácia aj vzhľadom na dnešné rekordne nízke ceny elektriny na trhu. Slovnaft a MVM sa chcú rozhodnúť o definitívnom záujme, až keď vyhodnotia tieto faktory. Ďalší dvaja známi záujemcovia o elektrárne - český ČEZ a holding Daniela Křetínského EPH - tiež pozorne zvažujú riziká. Povedali, že pre ťarchu v podobe rozostavaných Mochoviec by Taliani museli zaplatiť tomu, kto si akcie vezme. Vo štvrtok by mal Enel rokovať so štátom, ktorý vlastní v elektrárňach 34-percentný podiel o tom, či dovolí zvýšiť rozpočet nákladov na dostavbu na päť miliárd eur. Pred pár rokmi sa hovorilo ani nie o trojmiliardovom rozpočte. Zástupcovia vlády sa netaja, že by si tiež vedeli predstaviť vyšší podiel štátu vo firme. Súhlas vlády s drahšou dostavbou by pomohol Enelu pri predaji firmy.

Orbán a Putin

Nedávno sa okolo predaja elektrárenských akcií točil aj ruský štátny Rosatom. Napokon sa z transakcie vytratil, údajne pre negatívny postoj voči Rusku. Rusko má však veľmi dobré vzťahy s maďarskou vládou. Po stretnutí Viktora Orbána so šéfom Gazpromu Alexejom Millerom Maďarsko stoplo plynovú výpomoc pre Ukrajinu. Okrem toho maďarská vláda otvorene podporuje výstavbu plynovodu Južný prúd pod záštitou Gazpromu, ktorý môže Ukrajinu odstrihnúť od plynu z východu. Tento projekt kritizuje Európska únia.

Chcú sa poučiť?

Expert na energetiku Karel Hirman si myslí, že záujem zo strany Slovnaftu a MVM nemusí byť skutočný. Upozorňuje, že Maďari sa dohodli s Rosatomom na rozširovaní jedinej jadrovej elektrárne v krajine v Paksi. Okolo nej je veľa rizík, možno ešte väčších, než aké sa spomínajú pri dostavbe Mochoviec. Hirman pripúšťa, že najnovší známi záujemcovia sa možno len chcú dostať k informáciám o dostavbe Mochoviec, aby ich využili pri projekte Paks. Rozhodujúce slovo bude mať vláda. Investori si nedovolia len tak prísť do krajiny s vedomím, že ich tamojšia garnitúra vidí nerada. Slovenský kabinet musí podľa Hirmana zvážiť aj existenciu dlhoročného sporu s Maďarskom o Gabčíkove. Analytik portálu energieprevas.sk Jozef Badida si myslí, že záujem MVM a Slovnaftu odštartuje súboj s českým štátnym ČEZ-om o „líderskú pozíciu v elektroenergetike v regióne strednej Európy“. Maďarská MVM je doma podobne silná ako Slovenské elektrárne u nás. Badida si myslí, že MVM by spojením s Mochovcami mohla škrtnúť svoje atómové plány v Maďarsku. Slovnaft avizuje, že potenciálny plán ráta s elektrinou z dostavby elektrárne Paks aj s Mochovcami.

O elektrárňach

- 66 % Slovenských elektrární vlastní taliansky Enel, zvyšok štát.

- Enel akcie ponúka na predaj, chce znížiť svoj dlh. Čaká za ne miliardy eur.

- Predaj komplikujú rozostavané atómové bloky v Mochovciach. Ich najnovšie odhadovaná cena sa šplhá k piatim miliardám eur.

- Pod Slovenské elektrárne patria aj hotové atómové bloky v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach, tepelné elektrárne v Novákoch a Vojanoch, Vodné dielo Gabčíkovo či množstvo elektrární na slnko.

Nápad kúpiť akcie vymyslel Slovnaft

Predseda predstavenstva Slovnaftu Oszkár Világi verí, že ceny elektriny stúpnu a slovenskú energiu vyvezú na juh Európy vedeniami, ktoré ešte neexistujú.

- Prečo chce spracovateľ ropy kúpiť Slovenské elektrárne?

- Je to pre nás obchodný priestor. Je to energetika, my sme v energetike silní a dlhodobo vnímame elektrickú energiu ako veľmi blízky produkt.

- Napadla myšlienka kúpiť akcie v tunajších elektrárňach MOL-u, Slovnaftu alebo plne štátnej MVM?

- Napadlo to nám v Slovnafte. Keď sme sa dozvedeli, že to MOL vníma pozitívne, tak sme si sadli k stolu a začali sme rokovať o spoločnom postupe.

- Majú pravdu špekulácie, podľa ktorých prišla iniciatíva priamo od štátu, ktorý je jediný majiteľ MVM a akcionár vo vašej skupine?

- To bolo vyslovene na úrovni manažérov v Slovnafte.

- Špekuluje sa aj o tom, či za nákupnými úvahami nie sú dobré vzťahy Ruska s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Aj to môžete úplne odmietnuť?

- Áno. Nemá to žiadnu súvislosť s politickými vzťahmi. Rozhodujeme sa samostatne, čisto na základe biznisových otázok.

- Vy rátate s tým, že dokážete elektrinu zo Slovenských elektrární umiestniť za dobré ceny na južných trhoch vďaka tomu, že sa zväčšia kapacity medzištátnych elektrických vedení smerujúcich na juh?

- My hovoríme, že môžeme lacnejšie vyrábať elektrinu s partnerom, ako je MVM, ktorý prevádzkuje napríklad maďarskú jadrovú elektráreň Paks. Je tam synergia v údržbe, či nákupe. Potom hovoríme, že MVM je lídrom na trhu krajín južnejšie od Slovenska. S ním môžeme tieto trhy získavať ľahšie a efektívnejšie.

- Kľúčové teda bude, či sa trhy na juhu viac otvoria pre elektrinu cez posilnenie kapacít medzištátnych elektrických vedení.

- Isteže, kľúčovým faktorom bude, či kapacity budú, alebo nebudú. Dúfam, že budú.

- Prečo, keď iní záujemcovia o akcie v elektrárňach nevidia budúcnosť cien elektriny veľmi ružovo, vy čakáte, že budú rásť?

- Podľa mňa nikto nepočíta s tým, že už ceny nebudú vyššie, ako sú dnes.

- Je to len ich vyjednávacia pozícia na stiahnutie ceny za akcie?

- Možno, neviem. Obchod je aj o viere, čomu veríte viac.

- Obvykle, keď chce niekto prísť do takejto kľúčovej firmy, najprv sa spýta štátu, či by o tom mohol uvažovať. Prečo to vy robíte naopak a najprv idete rokovať s Enelom?

- Kupcu hľadá Enel, podnikáme na Slovensku a myslím si, že slovenská firma má vždy právo dať ponuku na majetok alebo na subjekt, ktorý podniká na Slovensku.

Stĺpček Petra Morvaya:

Kúpa elektrární MOL-om príliš zapadá do ruského scenára, než aby sme to riskovali. Maďarsko patrí k najdôležitejším politickým a ekonomickým partnerom Ruska a Moskva sa stotožňuje so snahou Budapešti realizovať veľké spoločné investície, povedal Vladimir Putin v stredu. Viktor Orbán robí všetko, aby ruského prezidenta nemohli obviniť z omylu. Nájsť dobrého kupca pre Slovenské elektrárne nie je ľahké, keď majú na krku Ficov sen dostavať Mochovce. Rusko a Čína nie sú vhodní partneri, ale ponuka z Pešti oproti nim nemusí byť skutočnou alternatívou. Panujú obavy, že MOL, vlastník Slovnaftu blízky Orbánovi, predá Rusom svoj polovičný podiel v chorvátskej firme INA. Tí tak získajú, po čom túžia, základňu na Jadrane pri ropovode Adria, našej alternatíve k ruským dodávkam. Kúpa elektrární MOL-om príliš zapadá do ruského scenára, než aby sme to riskovali.

Maďari v Mochovciach a ich riziká

http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/337291-analyza-madari-v-mochovciach-a-ich-rizika/

Maďarský biely kôň (?)

20. novembra 2014 - (Peter Schutz - komentare.sme.sk)

Všetky doteraz slobodné maďarské médiá okamžite špekulovali, že maďarský záujemca o Slovenské elektrárne hrá v prospech ruského hráča v pozadí. Nedá sa im čudovať. Aj keď Pavol Pavlis stále tvrdí, že štát nedáva ponuku na kúpu dvoch tretín Enelu v elektrárňach, jedného takého ministra sme už mali, ktorý hovorieval, že „človek mieni a premiér mení“. Dá sa dokonca predstaviť scenár, v ktorom dostane Fico dobrú zámienku, aby Slovenské elektrárne zoštátnil. A najhoršie je, že ani hanobiť ho za to veľmi môcť nebudeme. Novým záujemcom o dve tretiny je totiž MVM Group, čo je stopercentne štátna maďarská elektrárenská spoločnosť, spolu so Slovnaftom, čo je MOL, tiež s významnou účasťou štátu. Naposledy odkúpil 20 percent akcií od ruského Surgutneftgazu, za ktorým je údajne sám Putin. Nič proti Maďarom, zásadný problém však je, že Orbánovo „východné otvorenie“ - čo je v Budapešti už oficiálna politika, nie rétorická vychytávka - je najviac citeľné práve v energetike. Do tej miery, že za ruské peniaze v podobe pôžičky desať miliárd dolárov sa budú stavať nové bloky v Paksi, pričom maďarský parlament práve schválil „Lex South Stream“, čiže výstavbu ruského plynovodu na svojom území, a to napriek silnému odporu Bruselu. Za týchto okolností sa nedá diviť, že všetky maďarské médiá, ktoré sú ešte slobodné, už vyslovili špekuláciu, že štátno-pološtátne konzorcium (či čo to je) funguje v tejto ponuke ako biely kôň akéhosi ruského hráča za bukom. Rosatom, ako je známe, sa už vyskytoval v úvahách ako možný kupec, kým ho len ukrajinská kríza nepostavila mimo hry, čo bola zrejme partia, ktorá sa zohrala medzi Enelom, Rímom a Bruselom. Nepriamou indíciou, že Maďari sú biely kôň, tiež je, že kde by na elektrárne vzali peniaze. Očakávania Enelu sú síce zrejme prehnané (dve až tri miliardy eur), MVM je však tak investične zaťažený, že nedávno pýtal z rozpočtu kapitálové zvýšenie. Nevieme, nakoľko je reálne a nakoľko fikciou toto prepojenie, avšak samotné podozrenie, že cez Maďarov sa do elektrární môžu natlačiť Rusi, je akurát dosť na silné Nie tejto ponuke. Respektíve, využitie všetkých bŕzd, ktoré dáva v zmluve pozícia menšinového akcionára. Niežeby sme žili v ilúzii, že Ficovi je ruský vplyv nemilý, proti srsti mu však našťastie bude niečo iné. Totiž, že národný symbol Gabčíkovo ovládnu Maďari. To by bolo ozaj parádne vyvrcholenie dvadsaťročného sporu, aké správny Slovák, ktorým Fico je, dopustiť nemôže. Alebo... Alebo ruský vplyv na neho bude ešte silnejší, než sme si mysleli. Vo verzii, že 66 percent Enelu si podelia Maďari, ČEZ a napríklad EPH, o čom sa tiež hovorí, by Gabčíkovo asi nepadlo. Koľkokoľvek sa však pri terajšej ruskej otočke Orbána dostane do maďarských rúk, vždy je to riziko.

Hospodárstvo Slovenska rastie rýchlejšie ako priemer Únie

http://www.webnoviny.sk/ekonomika/clanok/889821-hospodarstvo-slovenska-rastie-rychlejsie-ako-priemer-unie/

Česká, maďarská aj poľská ekonomika rástli

http://ekonomika.sme.sk/c/7493838/ceska-madarska-aj-polska-ekonomika-rastli.html

Americký miliardár maďarského pôvodu George Soros sa stane kľúčovým akcionárom developérskej firmy

http://www.24hod.sk/miliardar-g-soros-sa-stane-klucovym-akcionarom-developerskej-firmy-cl320094.html

Maďari ovládnu aspoň 60 % svojich bánk, tvrdí Orbán

http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/336405-orban-madari-ovladnu-aspon-60-svojich-bank/

Maďari v Belehrade rokujú o Južnom prúde a čínskych investíciách

http://ekonomika.sme.sk/c/7505533/madari-v-belehrade-rokuju-o-juznom-prude-a-cinskych-investiciach.html

Maďarsko začne začať s výstavbou vetvy Južného prúdu na budúci rok

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-vystavba-south-stream/106975-clanok.html

Maďari majú vážny záujem o Slovenské elektrárne

13. novembra 2014 - (Martin Kováčik - Pravda)

Maďarský energetický gigant Mol podľa informácií Pravdy pripravuje ponuku na kúpu 66 percent akcií Slovenských elektrární. Podiel predáva taliansky Enel, ktorý si bude vyberať spomedzi viacerých záujemcov. Ponuku už predložili 3 firmy a celkovo si informačné materiály pod podmienkou zachovania mlčanlivosti prevzalo viac ako päť investorov. Medzi nimi sú okrem koncernu Mol aj maďarská štátna elektroenergetická spoločnosť MDM, české firmy ČEZ a EPH a čínska China National Nuclear Corporation. Maďarský Mol pôsobí aj v Slovnafte. O vstup do Slovenských elektrární má vážny záujem. Podobne ako české firmy ČEZ a Energetický a průmyslový holding má však aj Mol problém s tým, že súčasťou Slovenských elektrární je nedostavaný tretí a štvrtý blok Mochoviec. Investori žiadajú štát o záruky, že ak by Mochovce boli stratové, čo je v prvých rokoch po dostavbe možné vzhľadom na nízke trhové ceny elektriny, nebudú prerábať. Vláda sa zatiaľ nevyjadrila, či na to pristúpi. Ak by Mol prevzal Slovenské elektrárne, išlo by sčasti o vplyv iného štátu na náš strategický podnik. Maďarský štát má totiž v koncerne 24,7 percenta akcií, čo je druhý najvyšší podiel po zahraničných investoroch (25,1 percenta). Značný vplyv na Mol tak má vláda na čele s Viktorom Orbánom. Maďarsko akcie Molu v roku 2011 kúpilo spätne za 1,9 miliardy eur od ruskej spoločnosti Surgutneftegaz. Tá podiel predtým v roku 2009 odkúpila zase od rakúskeho OMV, ktorý sa predtým neúspešne pokúšal Mol ovládnuť. Aj keď investícia Rusov bola v tom čase z pohľadu Molu označovaná za „nepriateľskú”, teraz má Orbánova vláda nadštandardné vzťahy s Ruskom. Orbán po tlaku Moskvy prestal dodávať plyn Ukrajine a podporuje aj výstavbu plynovodu South Stream, ktorým má tiecť ruský plyn do Európy mimo Ukrajinu. Projekt podporujú aj Rusi a Bulhari. Naopak, EÚ vrátane Slovenska je zásadne proti South Streamu. Špekuluje sa preto, či za záujmom Molu nie je v skutočnosti ruský záujem o Slovenské elektrárne. Ruský Rosatom v hre o podiel bol, ale zo zoznamu záujemcov napokon vypadol. Malo ísť o dôsledok protiruských európskych sankcií, ktorými sa obmedzil prístup Rusom k lacným úverom v eurách. Podiel vo výške 66 percent v Slovenských elektrárňach pritom analytici banky Santander ohodnotili na 3,6 mld. eur vrátane dlhov, aj keď Enel za akcie dal v roku 2006 necelých 840 miliónov eur. Mol však prístup k dlhodobému lacnému financovaniu investícií má. Prípadná investícia má však geopolitický rozmer. Podľa zistení maďarského portálu 444. hu už existuje v Európskej komisii znepokojenie, že niektorí záujemcovia o kúpu akcií Enelu v skutočnosti rokujú v ruskom záujme. Aj slovenský portál energia.sk upozornil na to, že Rosatom sa bude napríklad podieľať na rozšírení maďarskej jadrovej elektrárne v Pakši. Štátna MVM zase vytvorila spoločný podnik s Gazpromom, ktorý má vybudovať maďarskú časť plynovodu South Stream. Portál 444.hu varuje tiež pred tým, aby kúpa Slovenských elektrární nezvýšila vládny dlh Maďarska. Ten sa v poslednom období stabilizoval na úrovni 77 percent výkonu ekonomiky. Ratingová agentúra Moody`s Investors Service aj preto nedávno zlepšila výhľad ratingu Maďarska z negatívneho na stabilný. Priestor na investície sa aj preto zlepšuje. Maďari začínajú mať prístup k lacnejším úverom, keď základná úroková sadzba maďarskej centrálnej banky za posledné dva roky klesla zo 4,9 percenta na 2,1 percenta. V eurozóne je na porovnanie 0,05 percenta. Rusom väčšia investícia na Slovensku chýba. Neuspeli pri privatizácii SPP. Naopak, maďarský Mol zatiaľ v roku 2000 na Slovensku ovládol Slovnaft. V roku 2001 bol ešte Slovnaft v súťaži o kúpu podielu slovenského prepravcu ropy Transpetrol, ale úspešnejší bol vtedy ruský Yukos. Neskôr Slovensko akcie Transpetrolu odkúpilo späť. Slovenská vláda aj teraz zvažuje, že by podiel v elektrárňach kúpila späť, ale financie na to v štátnej kase nie sú. Prioritou je pre kabinet zlepšiť si pozíciu terajšieho 34-percentného akcionára. Celkový počet predložených predbežných ponúk a mená záujemcov o podiel v Slovenských elektrárňach by mohli byť známe do konca tohto mesiaca. Neskôr prídu na rad finálne ponuky. Súťaž by mala byť ukončená začiatkom roka 2015. Enel chce predajom znížiť dlhy, ale pripúšťa, že za každú cenu predávať nebude a môže alternatívne znížiť svoj podiel v španielskej Endese.

Klausov človek sa obáva o Orbána

13. novembra 2014 - (444.hu - Sme)

Washington chce v rámci medzinárodného sprisahania privodiť pád vlády Viktora Orbána, lebo sa na dostavbe maďarskej jadrovej elektrárne dohodla s Rusmi. Budapeštianskej verejnoprávnej televízii to v rozsiahlom príspevku v hlavných správach vysvetlil bývalý hovorca českého prezidenta Václava Klausa Petr Hájek. Známy pražský prívrženec sprisahaneckých teórií, očakávajúci skorý koniec sveta a príchod Antikrista, popierajúci existenciu Usámu bin Ládina i evolučnú teóriu, sa v posledných mesiacoch stal mimoriadne obľúbeným v orbánovských médiách.

Jobbik šliape Orbánovi na päty

13. novembra 2014 - (ik - Pravda)

Posledná salva volebnej sezóny vyznela pre stranu maďarského premiéra potupne. Kým Viktor Orbán sa pýši, že v parlamentných, európskych aj komunálnych voľbách získal Fidesz asi dve tretiny mandátov, v opakovanej bitke o Ózd, tridsaťpäťtisícové mesto na severovýchode Maďarska, utrpel jeho doterajší starosta drvivú porážku. So ziskom bezmála dvoch tretín hlasov ho porazil takmer neznámy 27-ročný kandidát krajne pravicového Jobbiku. Pre Jobbik je Ózd drahokamom na korunke jeho úspešného účinkovania v októbrových komunálnych voľbách. Získal v nich až štrnásť starostovských kresiel, v piatich mestách a deviatich dedinách, čo je takmer päťnásobné zlepšenie od roku 2010. Navyše v 17 z celkového počtu 19 župných rád bude mať po Fidesze druhé najsilnejšie zastúpenie, čím socialistov odsunul z ich donedávna výsadného postavenia hlavných vyzývateľov Orbánovej strany. Kandidát Jobbiku porazil doterajšieho starostu Ózdu už v októbrovom hlasovaní, vtedy však len o niekoľko desiatok hlasov a Fidesz si súdnou cestou vymohol opakovanie. V ňom však už rozdiel narástol na priepastných 5 200 hlasov. Vodca Jobbiku Gábor Vona z tohto triumfu vyvodzuje záver, že to bude práve jeho hnutie, ktoré sa v ďalších parlamentných voľ bách pobije s Fideszom o moc. „Toto nebola posledná bitka sezóny 2014, ale prvá bitka volieb 2018. Definitívne sme sa stali hlavným vyzývateľom, ktorý môže vládnu stranu vystriedať,” citoval ho portál Index. Ózd je upadajúce hutnícke mesto s početnou rómskou komunitou a vysokou mierou nezamestnanosti. Fideszácky štátny tajomník Róbert Répássy tamojší úspech krajnej pravice bagatelizoval, keď Jobbiku ironicky zablahoželal k „zozbieraniu hlasov rasistických voličov socialistickej strany”. Ľavica vo svojej niekdajšej bašte tentoraz skutočne prepadla. Pri jej dlhodobej bezmocnosti to však pre politológov bolo menšie prekvapenie, ako ponižujúco vysoká porážka Fideszu. „Opakované voľby v Ózde ukázali, že odpor k politike Fideszu narastá. Profituje z toho však nie rozpadajúca sa ľavica, ale krajná pravica, schopná osloviť nespokojných voličov,” povedal pre denník Népszabadság analytik Gábor Filippov. „Najväčším poučením je, že po predchádzajúcich úspechoch v malých obciach dokáže Jobbik k sebe pripútať väčšinu protestných hlasov. V kríze totiž jedine on vie odporcom Fideszu ponúknuť nádej na zmenu,” dodal. Zmenšujúci sa odstup medzi Fideszom a Jobbikom a ďalší prepad socialistov ukazujú aj čerstvé volebné preferencie. V novembrovom prieskume ústavu Nézőpont podpora Fideszu u rozhodnutých voličov klesla na 40 percent, kým Jobbiku vzrástla na 26 percent. Za socialistov, niekdajšiu najsilnejšiu opozičnú stranu, by dnes bolo ochotných hlasovať len 9 percent potenciálnych voličov.

Informačné moratórium k voľbám do miestnych samospráv

Kampaň k voľbám do orgánov samosprávy obcí sa skončila

http://aktualne.atlas.sk/zacalo-sa-informacne-moratorium-k-volbam-do-miestnych-samosprav/slovensko/politika/

V Maďarsku za dva dni zadržali 519 ilegálnych migrantov

http://www.hlavnespravy.sk/v-madarsku-za-dva-dni-zadrzali-519-ilegalnych-migrantov-zena-z-kosova-porodila/434041

Maďarsko bude lojálne k EÚ, nespochybnia sankcie voči Rusku

http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/336202-madarsko-bude-lojalne-k-eu-nespochybnia-sankcie-voci-rusku/

Maďarský parlament schválil daňový balík bez internetovej dane

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsky-parlament-dan-internet/106841-clanok.html

Varovanie z Maďarska. Daň z internetu môže rozhnevať ulice

http://finweb.hnonline.sk/tema-tyzdna-128/varovanie-z-madarska-dan-z-internetu-moze-rozhnevat-ulice-635672

Maďarsko zvyšuje daň z reklamy, RTL hovorí o útoku

http://www.sme.sk/c/7490408/madarsko-zvysuje-dan-z-reklamy-sukromna-rtl-hovori-o-utoku.html

Rast produkcie maďarského priemyslu sa v septembri zrýchlil

http://www.teraz.sk/ekonomika/rast-produkcia-madarsko-priemysel/105769-clanok.html

25 najkreatívnejších sôch sveta

http://www.dobrenoviny.sk/c/38574/25-najkreativnejsich-soch-sveta-zastupene-je-aj-slovensko-a-cesko

Dokument amerického veľvyslanectva Orbán označil za zdrap papiera

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-usa-orban-spojenci/106179-clanok.html

V. Orbán nepozná diplomatický jazyk, tvrdí opozícia o korupčnej kauze

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-usa-korupcia-opozicia/106150-clanok.html

Orbán odmieta obvinenia USA z korupcie jeho vlády

http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/889991-orban-odmieta-obvinenia-usa-z-korupcie-jeho-vlady/

Orbán sa vyjadril ku korupčnej kauze USA a tvrdí, že ide o suverenitu Maďarska

http://www.hlavnespravy.sk/madarska-vlada-zverejnila-dokument-velvyslanectva-usa-o-korupcnej-kauze/435355

Maďarská vláda zverejnila dokument veľvyslanectva USA o korupcii

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarska-vlada-korupcia/106058-clanok.html

Prokuratúra žiada od veľvyslanectva USA informácie ku korupčnej kauze

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-usa-korupcia-prokuratura/106021-clanok.html

V Maďarsku provládny pochod nebude, spor s USA možno riešiť diplomaticky

http://www.aktuality.sk/clanok/265466/madari-dalsi-pochod-mieru-neplanuju/

Tu nie sme v Guantáname, odkazuje šéf Fideszu do USA

http://www.webnoviny.sk/svet/clanok/888666-tu-nie-sme-v-guantaname-odkazuje-sef-fideszu-do-usa/

Poslanci MSZP preniesli do parlamentu vlajky EÚ na svojich laptopoch

http://www.hlavnespravy.sk/v-madarsku-socialisti-preniesli-do-parlamentu-vlajky-eu-na-svojich-laptopoch/449343

Predseda Kövér opäť vykázal z maďarského parlamentu vlajku EÚ

Na budove maďarského parlamentu je vyvesená už dlhšiu dobu iba maďarská a sikulská vlajka, vlajka EÚ však nie.

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-parlament-eu-vlajka/106639-clanok.html

V maďarskom parlamente stále nevisí vlajka Európskej únie

http://aktualne.atlas.sk/v-madarskom-parlamente-stale-nevisi-vlajka-europskej-unie/zahranicie/europa/

V maďarskom parlamente visí vlajka EÚ, vládna strana sa ohradila

http://www.teraz.sk/zahranicie/madarsko-parlament-vlajka/105647-clanok.html

Orbán chce azerbajdžanský plyn, vyzval úniu na prepojenie potrubí

http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/336000-orban-chce-azerbajdzansky-plyn-vyzval-uniu-na-prepojenie-potrubi/

V. Orbán: Záujmom celej Európy je dostať plyn z Azerbajdžanu

http://www.teraz.sk/zahranicie/orban-plyn-zaujem/105630-clanok.html

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

ÚSŽZ vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na rok 2015

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3334/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-rok-2015

Krajanská nedeľa a Krajanský dvor 2015

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3377/krajanska-nedela-a-krajansky-dvor-2015

Naši v Detve - Folklórne slávnosti pod Poľanou 2014

http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1204-nai-v-detve-folklorne-slavnosti-pod-poanou-2014

Ocenenia Vyslanec dobrej vôle

úspešným Slovákom, ktorí šíria dobré meno Slovenska v zahraničí

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3382/ocenenie-vyslanec-dobrej-vole-z-ruk-miroslava-lajcaka-andrea-rajnakova-anton-zajac-peter-bilak

Nadlak objektívom Andreja Lehotského, 80-ročného kronikára tamojších Slovákov

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/963/z-dolnozemskeho-zapisnika-1-nadlak-objektivom-andreja-lehotskeho-80-rocneho-kronikara-tamojsich-slovakov

Prvá dáma slovenskej dolnozemskej literatúry Viera Benková

Pri tvorbe sa mi stíši rytmus srdca

http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/7550-pri-tvorbe-sa-mi-stisi-rytmus-srdca

Ekumenická duchovná akadémia

K tolerancii a vzájomnej úcte pri duchovných prameňoch Slovákov doma i vo svete

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3381/ekumenicka--duchovna--akademia

45. výročie založenia Združenia Slovákov vo Švajčiarsku

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3365/45-vyrocie-zalozenia-zdruzenia-slovakov-vo-svajciarsku

PRAMEŇ - časopis Slovákov v Chorvátsku

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3363/pramen--casopis-slovakov-v-chorvatsku-spolocnik-na-zaujimave-citanie

Škola v prírode Poznaj svoje korene

Vzácna príležitosť pre slovenské deti z Maďarska spoznávať domovinu ich predkov

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/929/poznaj-svoje-korene--vzacna-prilezitost-pre-slovenske-deti-z-madarska-spoznavat-domovinu-ich-predkov

 

Dolnozemský stánok vzbudil záujem na Bibliotéke 2014

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3367/dolnozemsky-stanok-vzbudil-zaujem-na-biblioteke-2014

Miniparlament vojvodinských Slovákov

Anna Tomanová-Makanová staronovou predsedníčkou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

http://www.kulpin.net/22-aktuality/aktuality/7552-treti-mandat-anny-tomanovej-makanovej

Kultová kniha Slovákov v Srbsku žne zaslúžené úspechy

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/945/kultova-kniha-slovakov-v-srbsku-zne-zasluzene-uspechy

Slováci v Srbsku z aspektu kultúry

Jedinečný pohľad na slovenské lokality v Srbsku

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/667-jedinen-pohad-na-slovenske-lokality-v-srbsku

Mladí citaristi pohladili kumštom duše obyvateľov Irminčoku

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/961/mladi-citaristi-pohladili-kumstom-duse-obyvatelov-irmincoku

Slovenskí fujaristi z Vojvodiny sa zídu na Fruškej Hore

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/982/slovenski-fujaristi-z-vojvodiny-sa-zidu-na-fruskej-hore

SNM v Martine ponúka poetickosť a farebnú fantáziu insity vojvodinských Slovákov

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/983/snm-v-martine-ponuka-poetickost-a-farebnu-fantaziu-insity-vojvodinskych-slovakov

Známe osobnosti so slovenskými koreňmi

Dievky v Ptičí snívali, že Paul Newman príde aj s Redfordom - Starí rodičia astronauta Eugena Cernana žili na Kysuciach - Slovenské korene mala aj americká herečka Audrey Hepburn - Pradedko Angeliny Jolie pochádzal z Košíc

http://zivot.azet.sk/clanok/18903/slovenske-korene-paula-newmana-dievky-v-ptici-snivali-ze-pride-aj-s-redfordom

Slováci v Budapešti, naplnení zážitkom jedinečnej folkloristiky, aplaudovali vystúpeniu SĽUK-u

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/960/slovaci-v-budapesti-naplneni-zazitkom-jedinecnej-folkloristiky-aplaudovali-vystupeniu-sluk-u

Sám urobí to, čo redakcia (Imrich Fuhl)

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/930/imrich-fuhl-sam-urobi-to-co-redakcia

https://www.facebook.com/oslovma/posts/672401632858816

Slovák, ktorý vošiel do histórie vďaka fotografii

Okamih slávy Gusti Popoviča nad Manhattanom

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/162/okamih-slavy-gusti-popovica-nad-manhattanom-slovak-ktory-vosiel-do-historie-vdaka-fotografii

Za Ľubicou Bartalskou (1943-2014)

Vo veku 71 rokov 13. novembra 2014 v Bratislave po zákernej chorobe nás navždy opustila PhDr. Ľubica Bartalská, slovenská historička a vedecká pracovníčka, ktorá celý svoj život venovala vedeckému výskumu orientovaného na zahraničných Slovákov. Ľubica Bartalská sa narodila 21. mája 1943 v Záhorskej Vsi. Stredoškolské štúdium absolvovala na Jedenásťročnej strednej škole v Nových Zámkoch. Po maturite sa rozhodla pokračovať v štúdiu na Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte odbor slovenčina-polština. Po ukončení štúdia v roku 1965 začala pracovať v Matici slovenskej v Martine a tejto inštitúcii zostala verná skoro 30 rokov. V Martine nastúpila do Literárneho archívu Matice slovenskej a neskôr prešla na úsek špeciálnych bibliografií v Biografickom oddelení Matice slovenskej, kde pôsobila do roku 1971. Po roku 1971 sa presťahovala do Bratislavy a začala pracovať v Ústave pre zahraničných Slovákov Matice slovenskej ako vedeckovýskumná pracovníčka. V roku 1993 po vzniku Krajanského múzea Matice slovenskej sa stala vedeckovýskumnou pracovníčkou a o dva roky neskôr v roku 1995 v novovzniknutom Dome zahraničných Slovákov vedúca vedeckovýskumného oddelenia a vedúca novovytvoreného Múzea zahraničných Slovákov. Po zredukovaní pracovníkov v Dome zahraničných Slovákov v roku 2001 odišla do dôchodku. Napriek tejto skutočnosti, po krátkej odmlke, pokračovala v aktívnej práci s krajanmi na pôde Generálneho sekretariátu pre zahraničných Slovákov a neskôr od roku 2006 v novovzniknutej inštitúcii Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako riaditeľka Odboru kultúry, kde pôsobila do roku 2010. Publikovať začala už počas svojho pôsobenia v Martine. V Ústave pre zahraničných Slovákov MS sa zaoberala problematikou dejín a života zahraničných Slovákov najskôr s orientáciou na ich kultúrne, literárne prejavy a ich vydavateľskú činnosť. Bola autorkou i spoluautorkou viacerých monografií. Ako spoluautorka sa podieľala na vydaní diela Slováci vo svete I. a II. (Martin: MS, 1980), Slovník slovenských spisovateľov Dolnej zeme (Bratislava: ESA, 1994), Slovenská Amerika (Bratislava: GFA, 1999), Cintoríny Slovákov v zahraničí (Bratislava: MK, 1998), Sprievodca slovenským zahraničím (Bratislava: DZS, 2001), Roztratení ale nestratení (Bratislava: Novart, 2004). Zo samostatných monografií ide o publikáciu Ozveny rovín, Z tvorby ľudových básnikov a prozaikov v Maďarsku (Martin: MS, 1985). Osobnosť Ľubici Bartalskej zostane aj naďalej známa aj pre zahraničných Slovákov nielen svojou vedeckovýskumnou, publikačnou, kultúrno-prezentačnou činnosťou, ale aj ľudským rozmerom a ochotou kedykoľvek poradiť či pomôcť. Česť jej pamiatke! (uszz.sk)

Za Ľubicou Bartalskou (1943-2014)

Posolstvá trvalých hodnôt a láskavých vnuknutí slovenského krajanského sveta

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/951/za-lubicou-bartalskou-posolstva-trvalych-hodnot-a-laskavych-vnuknuti-slovenskeho-krajanskeho-sveta

Výnimočné Warholove portréty E. Presleyho a M. Branda vydražili za 151 mil. dolárov

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/935/vynimocne-warholove-portrety-e-presleyho-a-m-branda-vydrazili-za-151-mil-dolarov

Andy Warhol Museum of the Modern Art - Medzilaborce

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.362197617212554.79593.147596498672668&;type=3

Budapeštianski Slováci si uctili architekta Edmunda Lechnera

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/947/budapestianski-slovaci-si-uctili-architekta-edmunda-lechnera

Slovenský deň oživil tradície v Pitvaroši

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/952/slovensky-den-ozivil-tradicie-v-dolnozemskom-pitvarosi

Filmové semináre pre Slovákov v Maďarsku

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/950/filmove-seminare-pre-slovakov-v-madarsku

Zážitok z nových slovenských filmov v Budapešti

Prehliadka slovenského filmu a odborný seminár Slovenský film v dobrej kondícii...

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/976/divacky-zazitok-z-novych-slovenskych-filmov-v-budapesti

Odborné doškoľovanie a seminár folkloristov v Mlynkoch

16. novembra 2014 v Stredisku pilíšskych Slovákov - Foto: www.oslovma.hu

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.675398732559106.1073741922.147596498672668&;type=3&uploaded=30

„Piesne moje, piesne...“ v Mlynkoch

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/22044-piesne-moje-piesne-v-mlynkoch

Správy Slovenského inštitútu v Budapešti

mzv.sk//budapestsi

Program Slovenského inštitútu v Budapešti

http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.rtf

Sídlo inštitútu: 1088 Budapešť, Rákóczi út 15. - Otváracia doba: pond.-štvrtok 10-18, piatok: 10-14 - Telefón: (+36 1) 327 4000, Fax: (+36 1) 327 4008 - www.mzv.sk/sibudapest - Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adriana Kučerová a Oskar Rózsa v Bazilike Sv. Štefana v Budapešti

http://www.undermyspell.sk/

Do posledného miesta zaplnená Bazilika Sv. Štefana v centre Budapešti bola 26. novembra 2014 v neskorých večerných hodinách miestom druhého zahraničného predstavenia oratória Oskara Rózsu Under My Spell so svetoznámou sopranistkou Adrianou Kučerovou. Nad koncertom prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Podujatie organizované pri príležitosti 25. výročia nežnej revolúcie a predsedníctva Slovenskej republiky vo vyšehradskej skupine poctili svojou účasťou mnohí predstavitelia diplomatických zborov akreditovaných v Maďarsku, kultúrni diplomati, osobností finančného sektora, podnikatelia, manažéri, umelci, predstavitelia verejného života Maďarska a aj Slovenska. Galakoncert realizovaný v spolupráci s agentúrou Musica Viva, Zastupiteľského úradu SR v Maďarsku a Slovenského inštitútu v Budapešti otvoril úvodným príhovorom mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Maďarsku Rastislav Káčer. Vo svojom príhovore zdôraznil význam nežnej revolúcie, náš návrat k slobode a ľudskej dôstojnosti, ako aj význam predsedníctva Slovenskej republiky vo vyšehradskej skupine. Takmer 500 pozvaných hostí spontánne ocenilo umelecký výkon Orchestra Musica Viva zloženého z hudobníkov krajín V4, ženského zboru a jedinečný výkon Adriany Kučerovej. Úspech galakoncertu bol podmienený profesionálnym zázemím projektu a bravúrnym zvládnutím akustiky architektúry baziliky s monumentálnou kupolou z 19. storočia. Súčasťou mimoriadnej udalosti bola aj recepcia usporiadaná Zastupiteľským úradom SR v Maďarsku v Rytierskej sále Baziliky Sv. Štefana s jedinečnou nočnou panorámou Budapešti. Hlavným sponzorom podujatia bola Erste Banka zastúpená generálnym riaditeľom Erste Banky v Maďarsku Radovanom Jelasitym, galakoncert podporili aj Medzinárodný vyšehradský fond, Ministerstvo kultúry SR, Hudobné centrum a Bratislava Tourist Board.

Slovenský film v dobrej kondícii

Program 22. ročníka prehliadky slovenského filmu a filmového seminára

www.oslovma.hu/XXX/SlFilmBp.rtf

Medzinárodná výstava k 25. výročiu pádu Železnej opony

Zahraničné kultúrne inštitúty pôsobiace na území Maďarska, združené v EUNIC Cluster Hungary, iniciovali na začiatku roka 2014 spoločný výstavný projekt Turning Points, o historických okamihoch 20. storočia, prioritne k 25. výročiu pádu Železnej opony. Výstava slávnostne otvorili 13. novembra 2014 v jedinečných priestoroch Maďarskej národnej galérie na Budínskom hrade za účasti Dr. Pétera Hoppála, štátneho tajomníka Ministerstva ľudských zdrojov Maďarska zodpovedného za kultúru. Výsledkom medzinárodnej spolupráce je výstava súčasného výtvarného umenia zo 16 krajín sveta, s dielami reflektujúcimi rozhodujúce okamihy 20. storočia, ako boli roky 1914, 1939, 1989 a súčasnosť zastupuje rok 2004. Kurátori výstavy Zsolt Petrányi a Vitó Vojnits Purcsár zo slovenských autorov oslovili Svätopluka Mikytu, ktorý dlhodobo a programovo kriticky mapuje vizuálnu pamäť diktatúr minulého storočia. Takmer 300 hostí vernisáže si z výstavy odnieslo okrem kultúrneho zážitku aj kvalitný katalóg - spoločný editorský počin Maďarskej národnej galérie a EUNIC-u. Slovenskú účasť na výstave, ktorá bola po otvorení hodnotená ako najkvalitnejšia prezentácia súčasného výtvarného umenia v Maďarsku, podporil Slovenský inštitút v Budapešti. Výstava Turning Points je v Maďarskej národnej galérii prístupná verejnosti až do 15. februára 2015.

Slovensko a prvá svetová vojna - prednáška, film, výstava

Slovenský inštitút v Budapešti si 14. novembra 2014 pripomenul 100. výročie vypuknutia prvej svetovej vojny prednáškou historika Ladislava G. Kovácsa určenú pre mladú generáciu. Netradičná populárno-náučná prednáška obsahovala aj prezentáciu a komentár k výstave Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktorú k výročiu prvej svetovej vojny pripravil Odbor verejnej diplomacie, ako aj vybrané časti celovečerného čierno-bieleho filmu Štyridsaťštyri od Paľa Bielika z roku 1957. Obecenstvo najmä z radu stredoškolskej mládeže a pedagógov dejepisu slovenskej školy v Budapešti ocenili nielen obsah prednášky historika, akcent na slovenské paralely a na samotnú vzburu v Kragujevaci, ale aj kvalitný multimediálny rozmer prezentácie, zodpovedajúci očakávaniam novej generácie. Uvedenie filmu podporil Slovenský filmový ústav.

„Minulosť v nás“ - sympózium literátov o spracovaní histórie 20. storočia

Spracovanie histórie, jeho metódy a postupy v súčasnej maďarskej, ako aj stredoeurópskej literatúre boli témou podujatia pod názvom „Minulosť v nás“, ktoré sa konalo na pôde Slovenského inštitútu 10. novembra 2014. V rámci projektu českého časopisu Babylon hovorili renomovaní maďarskí spisovatelia ako Pál Závada a Lajos Parti Nagy o dôležitosti reflektovania dejín Strednej Európy, ktoré sú dodnes jej neuralgickými bodmi. Zazneli rôzne názory na otázky zodpovednosti jednotlivca ale aj na spôsob vnímania dejín ako sledu spoločenských zmien ovplyvňujúcich životné osudy. Diskusiu dopĺňali odborné reflexie literárnych vedkýň Györgyi Földes z Maďarskej akadémie vied a Judit Görözdi z Ústavu svetovej literatúry SAV z Bratislavy. Večer, ktorý moderoval literárny vedec Zoltán Németh z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre bol venovaný aj 25. výročiu spoločenských zmien z roku 1989. Projekt podporil Medzinárodný vyšehradský fond.

Ostnatý drôt má 140 rokov

Joseph Farwell Glidden si dal pred 140 rokmi patentovať ostnatý drôt. Bez veľkých zmien sa jeho vynález používa do dnešných čias. - Na archívnej snímke z 27. júna 1989 Gyula Horn s Aloisom Mockom prestrihávajú ostnatý drôt na hranici v Šoproni.

http://www.24hod.sk/ostnaty-drot-ma-140-rokov-cl322001.html

Samuel Filadelfi: Slovenská menšina v krajinách bývalého Uhorska v období 1711-1918

www.oslovma.hu/XXX/SlovMaUh.pdf

Szeberényiovci v Békešskej Čabe

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a békeščabiansky Dom slovenskej kultúry (DSK) srdečne pozývajú všetkých záujemcov na populárno-vedeckú prednášku v rámci série Z pohľadu vedy - na prezentáciu knihy Józsefa Demmela A kettős identitás ára (Cena dvojitej identity), ktorá sa uskutoční 27. novembra 2014 o 15. hodine v DSK (Békešská Čaba, Kossuthovo námestie č. 10). Účastníkov podujatia privíta predseda Čabianskej organizácie Slovákov Michal Lásik, moderátorom bude riaditeľ Archívu Békešskej župy Ádám Erdész.

https://www.facebook.com/slovaci.hu/photos/a.735855426492523.1073741829.735715999839799/737321769679222/?type=1

Spolu na javisku (i mimo neho)

VI. ročník divadelnej prehliadky v Sarvaši 28.-29. novembra 2014

https://www.facebook.com/slovaci.hu/photos/a.735855426492523.1073741829.735715999839799/737322946345771/?type=1

Súbeh pre žiakov 7. a 8. tried základných škôl a ich mentorov

Verejnoprospešná nadácia Za Slovákov v Maďarsku pri Celoštátnej slovenskej samospráve vypisuje Súbeh pre žiakov 7. a 8. tried základných škôl a ich mentorov. Prihlásiť sa môžu žiaci 7. a 8. tried ZŠ, ktorí mienia v školských rokoch 2015/2016 alebo 2016/2017 pokračovať v štúdiu na Slovenskom gymnáziu v Békešskej Čabe alebo v Budapešti.

https://www.facebook.com/slovaci.hu/photos/a.735855426492523.1073741829.735715999839799/737804256297640/?type=1&;relevant_count=1

Keď dozrel čas - Čo nové, Vertigo?

Keď sa spoja herci a diváci, keď spolu takmer dýchajú, vznikne uzatvorený kruh, ktorý pozitívne vplýva na obe strany...

http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/22042-vertnovdec14

Historický kalendár

14. novembra 1928

v Slovenskom Komlóši sa narodil básnik a zberateľ hmotnej kultúry Slovákov v Maďarsku Juraj Dolnozemský (vlastným menom Juraj Antal). V rodisku pôsobil ako predseda miestnej organizácie Zväzu Slovákov v Maďarsku a ako významný spolupracovník mesačníka Komlóšsky hlásnik. Bol zakladajúcim členom Združenia slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku, je čestným členom Spolku slovenských spisovateľov. Dielo - básnické zbierky: Večerný dážď (1988), Ťarcha páperia (1994), November (1995), Doma (1998), Vernosť (2002), V okovách času (2006), Živé korene (2013).

Literárny večierok pri príležitosti 85. narodenín Juraja Antala Dolnozemského - Prezentácia zbierky Živé korene (fotogaléria):

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.499366810162300.1073741865.147596498672668&;type=3

„Naše dejiny neodškriepiteľné zostávajú verné, / do spomienok pradávnych zakorenené, / po svete roztrúsené, spiace v cintorínoch, / zvučiace v tuhých rýmoch.” (Už aj preto) - „Veď vernosť dopredu nádeje ženie. / Ja pevne verím v novuzrodenie!“ (Budapeštianskym Slovákom) - „Úspechy si sami musíme vydobyť / v najhlbšom vnútri ochraňovať vernosti zlatú niť!“ (Zlatá niť)

 

15. novembra 2011

Zomrel v Bratislave historik Ladislav Deák, ktorý od roku 1962 pracoval ako vedecký pracovník v Ústave dejín socialistických krajín SAV. Hlavnou témou jeho bádania boli zahranično-politické problémy stredoeurópskych štátov a Juhoslávie v medzivojnovom období (1918-1939) a vzťahy medzi Československom a Maďarskom. Narodil sa 13. 1. 1931.

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/572-slovensko-prilo-o-historika-ladislava-deaka

Neprekonateľný historik a vynikajúci polemik

http://www.slovenskyrozhlad.sk/neprekonate%C4%BEn%C3%BD-historik-a-vynikaj%C3%BAci-polemik,602.html

Ladislav Deák: Poznámky k demografii Slovákov v Maďarsku

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/573-poznamky-k-demografii-slovakov-v-maarsku

 

17. novembra 1989

Začiatok Nežnej revolúcie: Na Václavskom námestí v Prahe sa konala študentská demonštrácia. Proti pokojnému sprievodu mestom na Národnej triede brutálne zasiahli komunistické bezpečnostné sily. Asi 500 ľudí utrpelo zranenia.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ne%C5%BEn%C3%A1_revol%C3%BAcia

Tublatanka - Pravda víťazí

http://www.youtube.com/watch?v=wuGC3VhPmgg

17. novembra

Deň boja za slobodu a demokraciu - Štátny sviatok SR - Medzinárodný deň študentstva - vyhlásil ho Medzinárodný zväz študentstva ako spomienku na rozpútanie fašistického teroru proti českým vysokým školám a ich študentom (1939).

20. novembra 1883

V Nitre sa konalo zakladajúce valné zhromaždenie Hornouhorského maďarského vzdelávacieho spolku (FEMKE). Spolok mal dopomôcť k maďarizácii slovenského obyvateľstva horného Uhorska.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Fariz%C3%A1cia

21. novembra 1883

sa narodil prvý slovenský pilot, Čabän Andrej Kvas

 

Slovenský priekopník letectva, ktorý lietal na strojoch vlastnej konštrukcie, pričom 1. augusta 1908 absolvoval prvý medzimestský let na území súčasného Slovenska medzi Bratislavou a Trnavou (45 km) za 58 minút vo výške 50-70 metrov.

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/osobnost/216

22. novembra 1877

sa narodil významný maďarský básnik Endre Ady, tvorca modernej maďarskej lyriky (Krv a zlato, Na čele mŕtvych), novelista (Desaťmiliónová Kleopatra) a publicista. Zomrel 27. 1. 1919.

„...magyar, oláh, szláv bánat / mindigre egy bánat marad.“

„Tak, herolde ty svitajúcich časov: / nám v jednu vôľu načim túžby zliať...“

(Pavol Országh-Hviezdoslav)

23. novembra 1950

Zomrel v Bratislave katolícky kňaz a politik Ferdinand (Ferdiš) Juriga, svojrázny predstaviteľ slovenského národného hnutia v Uhorsku na začiatku 20. storočia. Narodil sa 12. 10. 1874.

F. Juriga: Žiadame sebaurčovacie právo pre slovenský národ!

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/166-historia3-historia3/1011-sebaurovacie-pravo-pre-slovensk-narod

25. novembra

Deň Kataríny

Na tú svätú katarínsku... - Lepšie šťastne zavrhnutá ako legenda zatratená - Veľké činy veľkej Jekateriny - Aká matka Katka, taká celebritka - http://www.woman.sk/2014/11/den-katariny/ - Ilustračné zábery: Imrich Fuhl (www.oslovma.hu) - https://www.facebook.com/oslovma/posts/679525728813073

26. novembra 2010

Zomrel v Bratislave dramatik, básnik a spisovateľ Milan Ferko, autor literatúry pre deti a mládež, bývalý pracovník denníka Smena, Kultúrny život, Mladá tvorba, Slovenských pohľadov. Narodil sa 14. 12. 1929.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Ferko

https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/680033732095606/?type=1&;relevant_count=1

27. novembra 1951

Zomrela v Lučenci spisovateľka Božena Slančíková-Timrava, predstaviteľka kritického realizmu v slovenskej literatúre. Už svojou prvou novelou Skúsenosť vyvolala rozruch v národne orientovaných spoločenských kruhoch. Svoj kritický a realistický opis (bez pátosu) slovenskej reality predstavila aj vo svojich najznámejších dielach ako napríklad Ťapákovci, Skon Paľa Ročku či Hrdinovia. Narodila sa 2. 10. 1867.

https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/680979925334320/?type=1&;relevant_count=1

Po stopách ságy rodu Slančíkovcov

Kým zakladateľ tohto významného novohradského rodu sa držal národného povedomia, rovnako aj jeho dcéry, ktoré zostali žiť v prostredí medzi pospolitým slovenským ľudom, ich bratia zastávajúci duchovné povolania a stretávajúci sa medzi vyššími vrstvami, chceli byť dobrými maďarskými vlastencami.

http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1205-jan-janovic-po-stopach-sagy-rodu-slanikovcov

1. decembra 1771

Zomrel v Čemeri (Csömör - Maďarsko) tajný radca Márie Terézie a strážca kráľovskej koruny Anton Grasalkovič (Grassalkovich), zostal po ňom napríklad palác v Bratislave, ktorý je v súčasnosti sídlom prezidenta SR. Narodil sa 6. 3. 1694 v Mojmírovciach.

Po stopách šľachtica Antona Grasalkoviča:

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/944-po-stopach-achtica-antona-grasalkovia

oSlovMa - Obľúbené

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.323434981088818.70178.147596498672668&;type=3

Po Malokarpatskej vínnej ceste

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1094-po-malokarpatskej-vinnej-ceste-2013

Slovenské vinohradníctvo a vinárstvo rastie na kvalite

Dobrodružná cesta - Malokarpatské putovanie

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/894-dobrodruna-cesta-malokarpatske-putovanie

Štefan Litavský - Šľachtiteľ a výskumník zo Sarvaša

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1146-tefan-litavsk-achtite-a-vskumnik-zo-sarvaa

Genetik, mikrobiológ a pedagóg Matej Šipický

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1092-genetik-mikrobiolog-a-pedagog-matej-ipick

BestOf-oSlovMa-FotoGalérie

https://www.facebook.com/oslovma/photos_stream?tab=photos_albums

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku - https://www.facebook.com/slovaci.hu

Portál www.slovake.eu - Učiť sa slovenčinu online

Ľahko, rýchlo a bezplatne - Pomoc pre krajanov a cudzincov - Slovenčina modernou formou - http://slovake.eu/hu - Od Békešskej Čaby až po Vladivostok - Pomáha udržiavať kontakt s materinským jazykom, so Slovenskom a jeho kultúrou.

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/157-kultura3-kultura3/1172-ui-sa-sloveninu-online-ahko-rchlo-a-bezplatne

oSlovMa-Knižnica

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552107664888214.1073741889.147596498672668&;type=1

Naučte sa po slovensky online a zadarmo: www.slovake.eu/hu

Páči sa mi to - oslovma.hu - facebook.com/oslovma