Sze01272021

Posledná aktualizáciaSzo, 23 jan. 2021 10am

Starostlivosť o Slovákov žijúcich v zahraničí

spravsk1Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí každoročne predkladá na rokovanie vlády SR a následne Národnej rady SR správu o štátnej politike starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí, o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákov žijúcich v zahraničí.

Bővebben: Starostlivosť o Slovákov žijúcich v zahraničí

KI KICSODA? / KTO JE KTO? - Únia a Zväz SPOLU!

volbkik1Ki kicsoda a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója és a Magyarországi Szlovákok Szövetsége közös országos listáján?Kto je kto na spoločnej celoštátnej listine Únie slovenských organizácií v Maďarsku a Zväzu Slovákov v Maďarsku?Fogjunk össze nyelvünkért, kultúránkért, a szlovákságért! Únia a Zväz SPOLU!

Bővebben: KI KICSODA? / KTO JE KTO? - Únia a Zväz SPOLU!

Dokument o krajanoch - Závery Stálej konferencie

KonBlZ01Stála konferencia SR a Slováci žijúci v zahraničí 2012 podporuje zmeny, ktoré majú priniesť zlepšenie výkonu štátnej politiky vo vzťahu ku Slovákom žijúcim v zahraničí tak, aby sa efektívnejšie pôsobilo v záujme zachovania slovenskosti a slovenského jazyka a proti asimilácii pri rešpektovaní medzinárodno-právnych noriem...

Bővebben: Dokument o krajanoch - Závery Stálej konferencie

Slovenské publikácie v Maďarsku (1990-2000)

Slovenské publikácie v Maďarsku (1990-2000)Slovenským autorom v Maďarsku v týchto rokoch vyšli mnohé samostatné zbierky básní a krátkych próz, ale aj práce z oblasti folklóru, národopisu a jazykovedy. Počet beletristických publikácií dospel takmer k päťdesiatke, dosiaľ však nie je uspokojivo vyriešená otázka ich rozširovania.

Bővebben: Slovenské publikácie v Maďarsku (1990-2000)

Podpora zo Slovenska - Dotácie z rozpočtu ÚSŽZ

schvam01Medzi základné kritériá hodnotenia žiadostí o dotáciu v roku 2013 patrili: - účel projektu, - opodstatnenosť navrhovaného rozpočtu projektu, - účinok projektu, - cieľová skupina projektu, - význam a dôležitosť projektu v kultúrno-spoločenskom kontexte, - prínos projektu pre šírenie dobrého mena Slovenskej republiky.

Bővebben: Podpora zo Slovenska - Dotácie z rozpočtu ÚSŽZ

Protiústavné predpisy národnostného zákona

SegUstNoSegedínska slovenská samospráva protestuje, obracia sa na predsedu CSS, verejného ochranca práv a maďarského prezidenta, domáha sa pozmenenia alebo zrušenia protiústavných právnych predpisov. - A Szegedi Szlovák Önkormányzat szerint az új nemzetiségi törvény alkotmányellenes előírásokat tartalmaz. - Stiahnite si

Bővebben: Protiústavné predpisy národnostného zákona

Súťaže, súbehy a výzvy CSSM

cssmsub1Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku vypisuje súťaž na podporu miestnych slovenských aktivít a masmédiíVyznamenanie Za našu národnosťVerejná súťaž na miesto konateľa spoločnosti LegatumVenujte 1 % svojej dane Verejnoprospešnej nadácii Za Slovákov v Maďarsku Fotogaléria

Bővebben: Súťaže, súbehy a výzvy CSSM

Zásady a hlavné body programu Koalície Spolu

koaspo01Namiesto diktátov treba hľadať kompromisyZnormalizovať, zdemokratizovať CSS, prehodnotiť určité prvky svojvoľného vedenia.Poslanci mini-parlamentu Slovákov v Maďarsku musia byť schopní čestne, otvorene, aktívne a priebojne politizovať, ochraňovať záujmy našej národnosti...

Bővebben: Zásady a hlavné body programu Koalície Spolu

Podporia vznik historicko-vedného časopisu

zmiesko1Desať nových odporúčaní menšinovej zmiešanej komisie - Slovensko a Maďarsko majú podporiť založenie a vydávanie maďarsko-slovenského historicko-vedného odborného časopisu. Také je jedno zo spoločných odporúčaní ostatného rokovania zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín.

Bővebben: Podporia vznik historicko-vedného časopisu